Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Zakład Narodowy im. Ossolińskich poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Kandydat na wyżej wymienione stanowisko powinien spełniać następujące wymogi:

  • wykształcenie wyższe preferowane studia prawnicze, z zakresu administracji publicznej lub ekonomiczne (z uwzględnieniem  znajomości przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
  • staż pracy na wymaganym stanowisku minimum 3 lata po stronie zamawiającego

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę
  • pakiet socjalny
  • stabilne warunki zatrudnienia

Zainteresowane osoby prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:

  1. podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte ogłoszeniem,
  2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego ogłoszeniem.

Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 05.01.2018 r. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert do dnia 20.01.2018 r.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są usuwane, a dane osobowe Kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, z siedzibą: 50-139  Wrocław, ul. Szewska 37, będący Administratorem Danych Osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 922) na potrzeby procesu rekrutacji”.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: barbara.piaskowska@ossolineum.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.