Specjalista/ka do spraw elektronicznego ewidencjonowania zbiorów

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:

 • administrowanie programem do elektronicznej ewidencji i zarządzania zbiorami (nadawanie uprawnień użytkownikom, zarządzanie kontami użytkowników);
 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu;
 • koordynowanie procesu ewidencjonowania i opracowywania zbiorów w systemie bazodanowym, kontrola poprawności zapisów w elektronicznych kartach ewidencyjnych, weryfikacja błędnych zapisów, ujednolicanie i hierarchizacja słowników, nadzór nad procesem rekonwersji danych ewidencyjnych;
 • współpraca przy opracowywaniu instrukcji i zarządzeń dotyczących procedur związanych z prowadzeniem dokumentacji cyfrowej za pomocą programu i udostępniania dokumentacji wizualnej w internetowym katalogu zbiorów;
 • porządkowanie danych, by umożliwić ich sprawne wyszukiwanie (m.in. porządkowanie haseł słownikowych, hierarchizacja słowników);
 • administrowanie katalogiem zbiorów on-line (CMS), w tym publikowanie nowych obiektów w katalogu on-line (w tym weryfikacja praw autorskich zbiorów cyfrowych);
 • nadzór nad eliminowaniem usterek (współpraca z firmą wdrożeniową), udział pracach modelujących i aktualizujących system;
 • gromadzenie statystyk;
 • współpraca przy tworzeniu zbiorów cyfrowych w ramach pracy Działu Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowana historia sztuki, historia, kulturoznawstwo);
 • doświadczenie w ewidencjonowaniu i opracowywaniu zbiorów muzealnych lub archiwalnych;
 • doświadczenie w obsłudze systemów elektronicznej ewidencji muzealiów, archiwaliów lub zbiorów cyfrowych;
 • doświadczenie w pracy z bazami danych;
 • doświadczenie w realizacji projektów digitalizacyjnych zbiorów muzealnych lub archiwalnych;
 • znajomość zasad udostępniania i pozyskiwania wizerunków zbiorów w kontekście ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • umiejętność obsługi programów MS Office (w szczególności Word, Excel);
 • znajomość języka angielskiego;
 • obsługa biurowych narzędzi komputerowych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne pozwalające na sprawną koordynację ewidencji zbiorów w działach;
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w realizację wyznaczonych zadań;
 • umiejętność radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami;
 • zdolność adaptacyjna, otwartość na nowe wyzwania;
 • dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość podwyższania kwalifikacji,
 • stabilne warunki pracy.

Warunki aplikowania

List motywacyjny i CV prosimy nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2022 roku na adres: barbara.piaskowska@ossolineum.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA/KA DO SPRAW ELEKTRONICZNEGO EWIDENCJONOWANIA ZBIORÓW. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.