„Specula Physico-Mathematico-Historica…” – cz.1

Trzytomowe “Specula Physico-Mathematico-Historica Notabilium Ac Mirabilium Sciendorum” Johanna Zahna (wydane w Norymberdze w 1696 r.) uznawane jest niekiedy za kompendium wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych XVII w. Jednak jeśli przyjrzymy się treści dzieła i zamieszczonym tam rycinom – można odnieść wrażenie, że w tym „naukowym” opracowaniu więcej jest tytułowych cudowności (mirabilia) niż rzetelnej wiedzy.

Już w pierwszym tomie obok wizerunku Boga stwarzającego świat pojawia się

astrologiczny „prognosticon”, czy też wykres służący do przewidywania prawdopodobieństwa chorób
w odniesieniu do orientacji planetarnych. Znajdziemy tu zarówno naukowe obserwacje komet, czy porównanie modeli układu słonecznego (w tym kopernikańskiego), jak i wizerunek końskiego zaprzęgu wznoszącego się wprost ku niebiosom.

Niniejsze ryciny pochodzą z pierwszego tomu tego dzieła, przechowywanego w Dziale Starych Druków ZNiO (sygn. XVII-20359).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.