Spotkanie informacyjne autorów publikujących w ZNiO w 2011 r.

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie KOPIPOL z siedzibą w Kielcach dokonało podziału zainkasowanych w roku 2011 opłat i przystąpiło do wypłaty wynagrodzeń autorskich należnych twórcom utworów naukowych i technicznych z tytułu art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631). Przeprowadzone badania statystyczne wykazały, że wśród uprawnionych twórców są między innymi wszyscy twórcy, którzy w 2011 roku publikowali swoje utwory w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne poświęcone przedmiotowemu zagadnieniu, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2013 roku o godzinie 16.00 w Auli Ossolineum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 37. W trakcie spotkania pracownicy Stowarzyszenia Kopipol szczegółowo omówią zasady prowadzonej repartycji oraz odpowiedzą na wszystkie pojawiające się pytania. Organizatorzy przewidują również możliwość przyjęcia deklaracji potwierdzających uprawnienia twórcy do otrzymania należnej za rok 2011 części opłat.

Niezależnie do tego zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej: http://www.kopipol.pl/

Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje na temat procesu i zasad repartycji jak również ankietę, która jest jednocześnie deklaracją potwierdzającą uprawnienia twórcy do otrzymania należnej za rok 2011 części opłat reprograficznych, z tytułu art. 20 i 201 PrAut. Warunkiem udzielenia szczegółowych informacji oraz dokonania wypłaty należnych wynagrodzeń autorskich jest otrzymanie przez Stowarzyszenie KOPIPOL prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji.

Z wyrazami uszanowania
Z upoważnienia Przewodniczącego Zarządu
Prof. dr hab. inż. Mieczysława Poniewskiego
Jacek Kargul

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.