Starszy dokumentalista w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko starszego dokumentalisty w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych:

Do zakresu obowiązków kandydata będzie należała realizacja następujących zadań:

 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej zbiorów muzealnych w tym prowadzenie dokumentacji i wykonywanie zadań dotyczących nabywania zbiorów oraz przyjmowania i zwrotu depozytów,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie ruchu muzealiów,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie udostępniania, akcesji i oznaczania zbiorów,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie kontroli stanu zbiorów (skontrum),
 • opracowanie zasad, procedur i standardów  dotyczących prowadzenia muzealnej bazy danych oraz administrowanie nią,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o rodzajach ewidencji zbiorów i ilości posiadanych obiektów muzealnych,
 • nadzór i koordynacja kwerend w zakresie zbiorów muzealnych.

 

Wymagania:

 • co najmniej 3 letnie, udokumentowane doświadczenie pracy w instytucjach muzealnych, bibliotecznych lub archiwach (preferowane doświadczenie pracy w zakresie dokumentacji i ewidencji zbiorów),
 • wyższe wykształcenie humanistyczne (ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie),
 • znajomość przepisów z zakresu ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania muzealnych baz ewidencyjnych,
 • samodzielność i  odpowiedzialność w wykonywaniu zadań,
 • systematyczność i dokładność.

Pracodawca zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych prosimy o składanie  pisemnych ofert zawierających:

 1. podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte ogłoszeniem,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
 3. kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Wymagane dokumenty należy wysłać na adres:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, ul. Szewska 37,

lub e-mail:  barbara.piaskowska@ossolineum.pl ewentualnie można składać osobiście w sekretariacie  Zakładu do dnia 19 września 2017r. O terminie rozmów  kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie telefonicznie lub  pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia  zgłoszeń kandydatów  do  30 września 2017r.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.