Stypendium im. Andrzeja Jeziorańskiego

Jan Nowak-Jeziorański, dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w siedzibie w Monachium, lata 60.

Od 2009 roku Ossolineum we współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” corocznie funduje stypendia pięciorgu uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ossolińscy stypendyści objęci są kompleksowym programem, który kształtuje postawy prospołeczne, na przykład poprzez udział w wolontariacie, umożliwia naukę na wymarzonych studiach, pomaga poszerzyć krąg przyjaciół i motywuje do kształtowania swego życia na lepsze.

Wspieranie młodzieży jest możliwe dzięki temu, że Jan Nowak Jeziorański, poza ogromnym archiwum biograficznym i bezcenną kolekcją dzieł sztuki, przekazał Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, w drodze darowizny, także środki finansowe na stypendia dla zdolnej i ubogiej młodzieży z małych miejscowości. Zgodnie z wolą darczyńcy, stypendium nosi nazwę od imienia jego brata Andrzeja. Andrzej Jeziorański przed wojną pracował w Izbie Przemysłowo-Handlowej. Po 1945 zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w 1979 roku.

Stypendium im. Andrzeja Jeziorańskiego  wpisuje się w tradycję Ossolineum. Otóż w początkach jego działalności w 1819 roku, powstał fundusz przeznaczony na stypendia, który pochodził z zapisu hrabiny Marceliny Worcellowej. Stypendyści rekrutowali się spośród studentów Uniwersytetu Lwowskiego i  tworzyli specjalną kategorię pracowników bibliotecznych. Z jednej strony angażowani byli do prac wewnętrznych w Ossolineum we Lwowie, z drugiej mogli korzystać w szerokim zakresie z naukowych zasobów instytucji. Obecność stypendystów stanowiła spełnienie woli fundatora, a zarazem była nowatorskim rozwiązaniem, gdyż w tamtym czasie, ani biblioteki krajowe, ani zagraniczne nie zatrudniały stypendystów.

Obecnie, dzięki Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu Ossolineum znów funduje stypendia. Dzięki współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” mamy możliwość ponownie poszerzać rodzinę ossolińską o młodych, ambitnych i prospołecznych ludzi, którzy przekazują dalej wizję założyciela Zakładu Narodowego.

Rekrutację stypendystów, we współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, prowadzi Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Zapraszamy do zapoznania się z programem stypendialnym.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji