Archiwa tagu: Bogdan Zakrzewski

Przekazanie archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego

Dnia 3 grudnia 2013 r. o godz. 13.30 w Refektarzu Ossolineum przy ul. Szewskiej 37 odbędzie się uroczyste przekazanie archiwum profesora Bogdana Zakrzewskiego, znawcy i badacza literatury romantycznej, wybitnego fredrologa.


Archiwum składa się z 26 tek prac naukowych  i różnych materiałów warsztatowych  z nimi związanych, 2  tek z materiałami takimi jak recenzje prac, sprawozdania, pisma urzędowe oraz 40 tek korespondencji. Całość mieści się w 68 tekach.

Listy różne

Listy różne

Przekazane prace naukowe dotyczą tematów, będących przez dziesięciolecia w kręgu zainteresowań prof. Zakrzewskiego. Wyróżnia się zwłaszcza zespół maszynopisów prac i materiałów dotyczących Mickiewicza i „Pana Tadeusza” – książek „Natus est Pan Tadeusz”, „Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora”, „Potomstwo Pana Tadeusza” oraz artykułów drukowanych w „Pamiętniku Literackim” i książkach, np. „O Panu Tadeuszu inaczej”. Pracom tym towarzyszą materiały warsztatowe, w szczególności fotografie i kopie tekstów źródłowych z bibliotek polskich i ukraińskich.  Prof. Zakrzewski był także wybitnym fredrologiem i w znacznym stopniu przyczynił się do renowacji kaplicy Fredrów w Rudkach i powtórnego pogrzebu Aleksandra Fredry. Dokumentacja tego wydarzenia, w tym fotograficzna, zajmuje dwie teki , liczne są także artykuły poświęcone komediopisarzowi i jego rodzinie.  Śladem zainteresowania profesora Juliuszem Słowackim jest maszynopis książki „Paszport wolności czyli Słowacki na Śląsku” oraz artykuły i notatki dot. Słowackiego.

Zainteresowania badawcze prof. Zakrzewskiego obejmowały też historię polskiej poezji i pieśni narodowowyzwoleńczej i rewolucyjnej, czego świadectwem są nie tylko maszynopisy książek poświęconych temu zagadnieniu, jak „Arka przymierza” i niewydanej antologii „Wiosna ludów w polskiej poezji romantycznej” ale też zbiór wierszy i pieśni autorstwa różnych osób, często amatorów, dot. sierpnia 1980 i NSZZ Solidarność.

Listy od Andrzeja Waligórskiego

Listy od Andrzeja Waligórskiego

Zbiór korespondencji prof. Bogdana Zakrzewskiego, sięgającej od wczesnych lat powojennych do roku 2000, ukazuje go jako badacza o bardzo szerokich kontaktach i  działacza wielu naukowych instytucji, o czy może świadczyć duża ilość listów od Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Badań Literackich. Wśród korespondentów pojawiają się nazwiska znanych badaczy literatury romantycznej i innych wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych ostatniego półwiecza, z którymi znajomość sięgała nieraz czasów studenckich. Licznie reprezentowane jest wrocławskie środowisko. Wśród korespondentów wyróżniają się: Ludwik Brożek, Tadeusz Bujnicki, Tomasz Burek, Alina Brodzka, Włodzimierz Bolecki, Andrzej Cieński, Marek i Władysław Czaplińscy,  Antoni Czyż,  Zbigniew Chrzanowski, Witold Doroszewski, Wincenty Danek, Maria Dłuska, Adolf Dygacz, Lesław Eustachiewicz, Ryszard Ergetowski, Bolesław Faron, Michał Głowiński, Konrad Górski,  Zbigniew Jabłoński, Jerzy Jarowiecki, Maria Janion, Czesław Hernas, Mieczysław Inglot, Roman Kaleta, Mieczysław Klimowicz, Andrzej Kłossowski, Kłak Tadeusz, Jacek Kolbuszewski, Alina Kowalczykowa, Teresa Kostkiewiczowa, Julian Krzyżanowski, Janina Kulczycka-Salomi, Zdzisław Libera, Jakub Lichański, Roman Loth, Henryk Markiewicz, Renata Mayenowa, Teresa Michałowska, Józef Magnuszewski, Stanisław Makowski,  Tadeusz Mikulski, Henryk Markiewicz Julian Maślanka, Witold Nawrocki, Ryszard Nycz, Aleksandra Okopień-Sławińska, Jarosław Wit Opatrny, Janusz Pelc, Stanisław Pigoń, Marian Pollak, Zbigniew Raszewski, Stefania Skwarczyńska, Jerzy Starnawski, Stefanowska Zofia, Zbigniew Sudolski, Zofia Sypulanka, Jan Szeptycki, Anna Szeptycka, Stanisław Świrko, Jerzy Święch, Jan Trzynadlowski, Jan Tomkowski, Kazimierz Wyka, Czesław Zgorzelski, Stefan Żółkiewski. Pojawiają się też nazwiska znanych literatów, jak   Marian Brandys, Jan Dobraczyński, Tymoteusz Karpowicz, Wojciech Żukrowski oraz potomkowie Aleksandra Fredry, Anna i Jan Kazimierz Szeptyccy.

Kopie i bruliony listów B. Zakrzewskiego do różnych osób  zajmują jedną tekę. Osobno wydzielono 2 teki zaproszeń od różnych instytucji.

Profesor B.Zakrzewski w Jatwięgach

Profesor B.Zakrzewski w Jatwięgach

Przed pałacem w Beńkowej Wiszni

Przed pałacem w Beńkowej Wiszni


Zakrzewski zaproszenie2

Zaproszenie na uroczystość przekazania archiwum


Opublikowano Archiwum Aktualności, Zbiory | Otagowano , , | Możliwość komentowania Przekazanie archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego została wyłączona