Archiwa tagu: Lwów

Odsłonięcie we Lwowie tablicy upamiętniającej Ossolineum

Dnia 8 lipca 2015 odbyła się we Lwowie uroczystość odsłonięcia na budynku Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka tablicy upamiętniającej działalność w tym miejscu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Na tablicy umieszczono medalion z podobizną założyciela Ossolineum, hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, oraz napis w trzech językach: ukraińskim, polskim i angielskim: W tym budynku w latach 1827-1940 miał swą siedzibę ufundowany w roku 1817 przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Tablica zaprojektowana została przez wrocławskich artystów: architekt Annę Morasiewicz i rzeźbiarza Tomasza Rodzińskiego, a wykonana przez wrocławskiego kamieniarza Kazimierza Durawę.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ukraińskich i polskich instytucji i władz: prof. Myroslaw Romaniuk – dyrektor generalny Biblioteki im. W. Stefanyka, dr Adolf Juzwenko – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, prof. Serhij Pyrożkov – wiceprezydent Akademii Nauk Ukrainy z Kijowa,  dr hab. Karol Kiczka prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia, Marta Litwiniuk – wicemer Lwowa, dr Jurij Pidlisnyj – zastępca przewodniczącego Administracji Obwodowej, członkowie Rady Kuratorów ZNiO: Tomasz Smolarz, wojewoda dolnośląski oraz Barbara Zdrojewska, przewodnicząca sejmiku dolnośląskiego. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków którego tablica została sfinansowana: Jacek Olbrycht dyrektor generalny MKiDN i Jacek Miler – dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego. Uroczystość prowadził wicedyrektor Biblioteki im. W. Stefanyka, dr Wasyl Fersztej

Mówcy odwoływali się zarówno do historii kontaktów polsko-ukraińskich, jak i do aktualnej współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej między oboma krajami. Ważnym akcentem większość wystąpień była także aktualna sytuacja na Ukrainie.

Starania o upamiętnienie działalności Ossolineum we Lwowie trwały od 2010 roku. Odsłonięta obecnie tablica nawiązuje do tablicy, która została umieszczona w tym samym miejscu na ówczesnym budynku Ossolineum, a obecnie Biblioteki im. Stefanyka, 27 maja 1928 r., w czasie obchodów 100-lecia działalności Zakładu Narodowego. Tablica ta, upamiętniająca Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, zaprojektowana przez Michała Łużyckiego i Janinę Rychter (medalion), wisiała do roku 1940. Jej replika została umieszczona na wrocławskiej siedzibie Ossolineum w trakcie obchodów 190-lecia ZNiO w roku 2007.

Uzupełnieniem uroczystości było zwiedzanie Biblioteki im. W. Stefanyka oraz wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim i złożenie kwiatów na grobach dawnych dyrektorów Ossolineum.

 

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | Możliwość komentowania Odsłonięcie we Lwowie tablicy upamiętniającej Ossolineum została wyłączona

XXXVI Spotkanie Ossolińskie we Lwowie

Dnia 4 listopada 2013 roku w  Bibliotece Stefanyka we Lwowie odbyło się XXXVI Spotkanie Ossolińskie. Wykład zatytułowany Miasto – krajobraz współżycia Natury i Kultury wygłosił prof. Marek Budzyński, architekt związany z Politechniką Warszawską.

Zdjęcia z wykładu


Opublikowano Archiwum Aktualności | Otagowano , | Możliwość komentowania XXXVI Spotkanie Ossolińskie we Lwowie została wyłączona

Odnalazł się przedwojenny katalog kartkowy ZNiO

Podczas przenoszenia zbiorów z Kościoła Jezuitów pracownicy Działu Rękopisów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka natrafili na zbiór rękopiśmiennych materiałów, które są bezpośrednio związane z działalnością Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Odnalazł się bowiem przedwojenny katalog kartkowy Ossolineum, który do tej pory uznawano za utracony. Katalog składa się z 402 pudeł katalogowych i 625 powiązanych sznurkiem paczek z kartami katalogowymi.

Po odkurzeniu, wyczyszczeniu, zbadaniu zawartości katalogu oraz jego wstępnym uporządkowaniu skompletowano 486 pudeł katalogu alfabetycznego ZNiO (około 388 800 kart) oraz 90 pudeł katalogu rzeczowego, inaczej realnego (około 72 000 kart).

Katalog alfabetyczny druków zwartych ZNiO w momencie jego włączenia do zbiorów lwowskiej filii Biblioteki Akademii Nauk ZSRR dnia 14 lutego 1940 roku składał się z dwóch części: katalogu druków polskich i obcych. W chwili odnalezienia obie części były już połączone w jeden katalog – prace nad jego scaleniem, a także włączeniem innych zbiorów, m.in. Biblioteki Pawlikowskich, zostały rozpoczęte w czasie wojny. Katalog był podobno używany w Bibliotece im. Stefanyka do 1958 roku. Okoliczności jego przeniesienia do Kościoła oo. Jezuitów nie są znane.

Odnaleziony katalog kartkowy stanowi nie tylko cenne źródło pozwalające na rekonstrukcję przedwojennego księgozbioru Zakładu Narodowego, ale jest także świadkiem historii Ossolineum jako instytucji – kilka pudeł nosi ślady po kulach pochodzących z ostrzału i bombardowania Lwowa przez wojska sowieckie w maju 1944 roku. Na odrestaurowanych kartach katalogowych widnieje pieczątka „bombardowanie 2. V. 1944”.

_

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | Możliwość komentowania Odnalazł się przedwojenny katalog kartkowy ZNiO została wyłączona

Informacja Pełnomocnika ZNiO we Lwowie o przenoszeniu z kościoła Jezuitów zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka

Kościół p.w. Piotra i Pawła we Lwowie, zwany powszechnie kościołem Jezuitów pełni od 1946 r. funkcję magazynu zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka. W zbiorach tam przechowywanych nie ma już cennych obiektów ossolińskich. Polskie książki w kościele Jezuitów to przede wszystkim dublety i niekompletne wydania, głównie XX-wieczne.
Najcenniejszym przechowywanym w kościele zbiorem należącym przed wojną do Ossolineum były zbiory polskiej prasy. Te jednak w latach 2001-2003 zostały przeniesione do magazynów Działu Czasopism Biblioteki im. Stefanyka przy ul. Kowżuna.
Przeważająca część zbiorów w kościele Jezuitów to latami gromadzone i magazynowane wydawnictwa sowieckie należące do tzw. działu wymienno-rezerwowego.
Kościół Jezuitów został ostatnio przekazany Centrum Duszpasterstwa Wojskowego Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego z przeznaczeniem na kościół garnizonowy, stąd Biblioteka im. Stefanyka jest zmuszona do przeprowadzki. Zbiory przewożone są do przekazanego powojskowego obiektu przy ul. Awiacyjnej 1, gdzie umieszczone w znacznie lepszych warunkach niż kościelne, mają być sukcesywnie porządkowane.
Dyrekcja biblioteki zwróciła się do wojska o pomoc w przewiezieniu zbiorów. Książki zostały powiązane sznurkami w paczki i ułożone w stosy. Półki są rozbierane, a następnie na nowo składane w nowych magazynach.
Każda paczka ma kartę informacyjną ułatwiającą utrzymanie ustalonego porządku podczas transportu. Przenoszenie zbiorów kontrolowane jest przez pracowników Biblioteki.

Opublikowano Aktualności | Otagowano | Możliwość komentowania Informacja Pełnomocnika ZNiO we Lwowie o przenoszeniu z kościoła Jezuitów zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka została wyłączona