Archiwa tagu: Władysław Bartoszewski

Wystawa „Działalność publiczna w wolnej Polsce – Władysław Bartoszewski 1922-2015” w Sejmie RP

Dnia 8 lipca o godz.10.30 w budynku sejmu otwarto wystawę pt. „Działalność publiczna w wolnej Polsce – Władysław Bartoszewski 1922-2015”, poświęconą pamięci profesora Władysława Bartoszewskiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem wicemarszałek Elżbiety Radziszewskiej.

Ekspozycja składa się ze zdjęć ukazujących działalność publiczną profesora Bartoszewskiego i jego aktywność podczas wydarzeń, w których brał udział, pełniąc różne stanowiska i funkcje państwowe w wolnej Polsce.

Więcej informacji znaleźć można na stronie sejmu RP

Fot. Paweł Kula

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | Możliwość komentowania Wystawa „Działalność publiczna w wolnej Polsce – Władysław Bartoszewski 1922-2015” w Sejmie RP została wyłączona

Pogrzeb prof. Władysława Bartoszewskiego

Pracownicy Ossolineum żegnali w poniedziałek Władysława Bartoszewskiego w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie oraz na Cmentarzu Powązkowskim (zdjęcia: Andrzej Solnica).

Opublikowano Archiwum Aktualności | Otagowano | Możliwość komentowania Pogrzeb prof. Władysława Bartoszewskiego została wyłączona

Podpisanie aktu notarialnego umowy darowizny zbiorów prof. W.Bartoszewskiego

Dnia 13 grudnia 2013 r. o godz. 11.30 w Refektarzu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich został podpisany akt notarialny umowy darowizny zbiorów Zofii i Władysława Bartoszewskich Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.


Zbiory Zofii i Władysława Bartoszewskich
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

proklamacja

Zbiór druków ulotnych z kolekcji Władysława Bartoszewskiego.

W 2003 roku Władysław Bartoszewski zadecydował o przekazaniu Zakładowi Narodowemu imienia Ossolińskich  prywatnego bogatego zbioru gromadzonych przez całe życie druków i archiwaliów, dotyczących najnowszej historii Polski, m.in. książki i czasopisma konspiracyjne, plakaty, ulotki i zdjęcia z okresu okupacji. Władysław Bartoszewski zgromadził kilkaset druków z lat 1939-1940, w większości unikatów, nie notowanych nawet przez specjalistyczne bibliografie. Są wśród nich druki z okresu oblężenia i kapitulacji Warszawy w 1939 roku: ulotki zrzucane nad Warszawą z samolotów niemieckich czy odezwa prezydenta Stefana Starzyńskiego do ludności Warszawy. Okresu późniejszego dotyczą ulotki skierowane do żołnierzy niemieckich, polskich i rosyjskich, rozporządzenia władz okupacyjnych, plakaty i afisze ilustrujące życie kulturalne w Generalnym Gubernatorstwie. Szczególnie interesujące są pokwitowania odbioru pieniędzy przez osoby pochodzenia żydowskiego, którym pomagała Rada Pomocy Żydom, czyli tzw. archiwum „Felicji” – archiwum działacza „Żegoty” Maurycego Herlinga Grudzińskiego.

Książki Władysława Bartoszewskiego

Książki Władysława Bartoszewskiego

Kolekcja obejmuje ponadto archiwum prywatne profesora, dokumenty dotyczące różnych okresów jego działalności opozycyjnej oraz  wydawniczej, m.in. korespondencję z wydawnictwami, wydruki książek z odręcznymi poprawkami autora itp.

Książki z osobistymi dedykacjami, ofiarowane mu przez najwybitniejsze postaci świata kultury, polityki i historii.  Gustaw Herling-Grudziński w 2000 roku zadedykował W. Bartoszewskiemu swoją książkę następująco: „Dla mojego uporczywego kandydata na prezydenta RP, z przyjaźnią i oddaniem”. Biblioteka profesora to przede wszystkim publikacje dotyczące historii Żydów, wspomnień ofiar holocaustu, relacji polsko-żydowskich, a także historii drugiej wojny światowej i stosunków polsko-niemieckich.

nagrody zbiór

Nagrody Władysława Bartoszewskiego

Na zbiory Gabinetu Zofii i Władysława Bartoszewskiego składają się również nagrody, medale i dyplomy związane z działalnością prof. Bartoszewskiego, m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1986), Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia Giedymina  (2002), a także Medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Ponadto nagrody: Kustosza Pamięci Narodowej, Kisiela, Stanisława Broniewskiego „Orszy”, a także wyróżnienia przyznawane osobowościom życia publicznego takie jak Super Victor czy Człowiek Roku.

Zbiory przekazane przez małżeństwo Państwa Bartoszewskich będą eksponowane na wystawie stałej w Kamienicy pod Złotym Słońcem w Gabinetach Świadków Historii, razem z darami Jana Nowaka-Jeziorańskiego od 2016 roku.

Zdjęcia z uroczystości podpisania aktu notarialnego

07 01


04 06

 

Opublikowano Archiwum Aktualności | Otagowano | Możliwość komentowania Podpisanie aktu notarialnego umowy darowizny zbiorów prof. W.Bartoszewskiego została wyłączona

Spotkanie z Władysławem Bartoszewskim – zdjęcia

W poniedziałek 20 maja w pasażu kamienicy Pod Złotym Słońcem odbyło się spotkanie z profesorem Władysławem Bartoszewskim, historykiem, publicystą i politykiem, zorganizowane przez ossolińskie Gabinety Świadków Historii.

Poświęcone było promocji dwu najnowszych książek profesora, wydanych przez PWN:
Mój Pen Club oraz O Żegocie: relacja poufna sprzed pół wieku.

Pierwsza książka to bogato ilustrowana, pełna anegdot i nieznanych faktów rozmowa o dramatycznych losach organizacji walczącej w okresie PRL o zachowanie niezależności ludzi pióra. Władysław Bartoszewski w latach 1972-1988 był sekretarzem, a następnie (2001-2010) prezesem Polskiego PEN Clubu. Dziś jest jego prezesem honorowym. Mottem książki jest fraszka Wisławy Szymborskiej „Bardzo lubię być w Pen Clubie”.

Drugi z tomów to publikowany po raz pierwszy, doskonale udokumentowany opis organizacji „Żegota” – Rada Pomocy Żydom działającej w okresie II wojny światowej przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. Władysław Bartoszewski był członkiem Żegoty w latach 1942-1944, za co w 1966 roku został uhonorowany Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata przyznawanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

Materiał do tej książki dyktowałem równo pół wieku temu w Izraelu. Przez okres PRL musiałem go ukrywać, bo wielu ludziom jego treść mogłaby zaszkodzić. Ukazuje się po raz pierwszy – mówił Władysław Bartoszewski.

Obydwie książki to dowód na prawdziwość często przywoływanych słów ich autora:
„Warto być przyzwoitym – choć nie zawsze się to opłaca”.

Na spotkanie przybyło ok. 120 osób, żywo reagujących na opowieści profesora Bartoszewskiego o kulisach powstawania obu książek. Po spotkaniu do stolika autora ustawiła się długa kolejka czytelników pragnących zdobyć jego autograf.


3W1A6119 3W1A6108


3W1A6085 3W1A6081


3W1A6050 3W1A6043


3W1A6041 3W1A6036


3W1A6127 3W1A6122


3W1A6130 3W1A6047


Opublikowano Archiwum Aktualności | Otagowano , | Możliwość komentowania Spotkanie z Władysławem Bartoszewskim – zdjęcia została wyłączona

Spotkanie z Władysławem Bartoszewskim

Zapraszamy na spotkanie z Władysławem Bartoszewskim poświęcone nowym książkom jego autorstwa: Mój Pen Club oraz O Żegocie: relacja poufna sprzed pół wieku.


Data: 20 maja (poniedziałek) o godz. 16.00
Miejsce: Kamienica pod Złotym Słońcem, Rynek 6
Spotkanie poprowadzi Mariusz Urbanek.


Mój Pen Club


O Żegocie

 

Opublikowano Archiwum Aktualności | Otagowano , | Możliwość komentowania Spotkanie z Władysławem Bartoszewskim została wyłączona

Władysława Bartoszewskiego spotkania z Wrocławiem

Plakat

Plakat

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zaprasza na wystawę

„Władysława Bartoszewskiego
spotkania z Wrocławiem” –
wystawa z okazji
90-tych Urodzin Profesora

24 lutego – 10 marca 2012,
wtorek-niedziela, 10.00-17.00,
Kamienica pod Złotym Słońcem, Rynek 6.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.


[Wrocław] – moja środowiskowa ojczyzna
Władysław Bartoszewski

Wrocław zajmuje w życiu Władysława Bartoszewskiego miejsce szczególne. Tu m.in. działał w komitecie honorowym Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, jako wykładowca w Klubie Inteligencji Katolickiej, czy jako wieloletni i wciąż aktywny członek Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Jego pracę na rzecz rozwoju intelektualnego miasta  doceniono poprzez przyznanie mu istotnych lokalnych nagród, takich jak: doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, honorowe obywatelstwa Wrocławia oraz Dolnego Śląska, Nagroda Królowej Jadwigi Śląskiej.

Najbardziej znaczącym wyrazem sympatii Władysława Bartoszewskiego dla Wrocławia była decyzja z 2003 roku o przekazaniu do Ossolineum cennych materiałów pochodzących z jego archiwów.
Zaprezentowane eksponaty pochodzą z: Gabinetu Władysława i Zofii Bartoszewskich ZNiO, Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz z prywatnych zbiorów Wandy i Kazimierza Czaplińskich, a także Marii Dorywały.

Wystawę prezentującą materiały związane z wrocławską działalnością ministra przygotowali pracownicy Działu Dokumentów Życia Społecznego: Małgorzata Skotnicka i Mateusz Palka. Kuratorem wystawy jest kustosz Iwona Zygmuntowicz. Aranżacja: Marek Stanielewicz.


Dni Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 21-29 października 1978 (plakat; autor: Roman Kowalik) Dział Dokumentów Życia Społecznego ZNiO

Dni Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 21-29 października 1978 (plakat; autor: Roman Kowalik) Dział Dokumentów Życia Społecznego ZNiO

Program spotkań członków Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, podczas których Władysław Bartoszewski zaprezentował wykład „Refleksje o Polsce w Europie”, Wrocław, 13 grudnia 2004. Zbiory prywatne Wandy i Kazimierza Czaplińskich

Program spotkań członków Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, podczas których Władysław Bartoszewski zaprezentował wykład „Refleksje o Polsce w Europie”, Wrocław, 13 grudnia 2004. Zbiory prywatne Wandy i Kazimierza Czaplińskich


 


Uroczystość nadania Władysławowi Bartoszewskiemu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 11 grudnia 1996 Archiwum UWr

Uroczystość nadania Władysławowi Bartoszewskiemu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 11 grudnia 1996 Archiwum UWr

Uroczystość nadania Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu Civitate Wratislaviensi Donatus, Wrocław, 20 maja 2004 Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich ZNiO, Urząd Miejski Wrocławia

Uroczystość nadania Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu Civitate Wratislaviensi Donatus, Wrocław, 20 maja 2004 Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich ZNiO, Urząd Miejski Wrocławia


Uroczystość wręczenia Władysławowi Bartoszewskiemu Nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej, Wrocław, 16 listopada 2009 Waldemar Szmatuła

Uroczystość wręczenia Władysławowi Bartoszewskiemu Nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej, Wrocław, 16 listopada 2009 Waldemar Szmatuła

Posiedzenie Rady Kuratorów ZNiO, Wrocław 2011 Dział Dokumentów Życia Społecznego ZNiO

Posiedzenie Rady Kuratorów ZNiO, Wrocław 2011 Dział Dokumentów Życia Społecznego ZNiO

 


Opublikowano Archiwum Aktualności | Otagowano , | Możliwość komentowania Władysława Bartoszewskiego spotkania z Wrocławiem została wyłączona