Uroczyste przekazanie archiwum prof. Zbigniewa Osińskiego

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zaprasza na uroczyste przekazanie do naszych zbiorów archiwum prof. Zbigniewa Osińskiego. Przekazanie odbędzie się dnia 14 maja 2015 r. o godz. 13.00 w Refektarzu ZNiO.

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Osiński to wybitny historyk i teoretyk teatru, kulturoznawca, autor wielu cenionych prac naukowych (14 książek, ok. 300 artykułów, esejów, studiów i recenzji, kilkanaście publikacji edytorskich). Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca m.in. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Związany z Wrocławiem jako projektodawca oraz dyrektor artystyczny i naukowy Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu w l. 1990-2004. Jest pionierem badań nad teatrem Jerzego Grotowskiego, któremu towarzyszył od początku jego drogi twórczej. Interesują go także różne odmiany teatru poszukującego i eksperymentalnego XX w., jak teatr Reduta Juliana Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, teatr Wilama Horzycy, Wacława Radulskiego, Ireny i Tadeusza Byrskich, Konrada Swinarskiego, działania Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, teatry laboratoryjne i awangarda teatralna, a w ostatnich latach także teatr orientalny.

Prof. Zbigniew Osiński przekazuje do naszych zbiorów ogromne Archiwum, którego cenną częścią jest zbiór korespondencji z wieloma ważnymi postaciami ze świata teatru i teatrologii, z Polski i zagranicy, w szczególności z Jerzym Grotowskim (ponad setka listów i telegramów z lat 1962-1997). Obszerna jest także korespondencja z innymi osobami z kręgu Teatru Laboratorium i Eugenio Barbą, wieloletnim współpracownikiem i przyjacielem Grotowskiego. Wśród korespondentów są też: Erwin Axer, Jerzy Jarocki, Andrzej Falkiewicz i Krystyna Miłobędzka, Wacław Radulski, Barbara i Konrad Swinarscy, Tadeusz Słobodzianek, Bolesław Taborski i wielu innych. Największą cześć Archiwum stanowi ogromna i wyczerpująca dokumentacja dot. życia i dorobku twórczego Jerzego Grotowskiego, działalności Teatru Laboratorium i osób z nim związanych, zaopatrzona w bogaty materiał ilustracyjny. Archiwum zawiera materiały (notatki, kopie materiałów źródłowych, ilustracje) i teksty do większości książek Z. Osińskiego, począwszy od pracy doktorskiej dot. teatru Wilama Horzycy, przez książki „Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym”, „Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski”, „Grotowski i jego Laboratorium” „Jerzy Grotowski – źródła, inspiracje, konteksty”, „Spotkania z Jerzym Grotowskim” po dwutomową monografię „Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku”.

W skład Archiwum wchodzi także kolekcja plakatów, programów i innych druków teatralnych, dotyczących przede wszystkim Teatru Laboratorium J. Grotowskiego, Odin Teatret, Konrada Swinarskiego, teatrów awangardowych i orientalnych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zbiory i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.