Wykłady naukowe o charakterze otwartym

10 października o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej ZNiO (Stara Plebania, pl. Nankiera 17) odbędą się dwa wykłady naukowe o charakterze otwartym dotyczące zagadnień z obszaru numizmatyki i badań archeologicznych. Wstęp wolny.

W starożytności monety były podstawową formą „środków masowego przekazu” i stanowiły medium komunikacji władzy miejskich, dynastycznych lub religijnych. Wizerunki monetarne rzucają światło na społeczności, którym służyły. Jednocześnie znaleziska monet są świadectwem ich obiegu na danym terenie i wydarzeń historycznych, a same monety – zmieniających się wpływów kulturowych. Dwa wykłady naukowe o charakterze otwartym będą okazją do zapoznania się z bogatą symboliką dawnych monet i odkrytymi ostatnio skarbami.

 

PROGRAM:

godz. 12.00
dr Haim Gitler (Muzeum Izraelskie w Jerozolimie), Iconographic Fusion in the Late Persian and Early Hellenistic Periods in Palestine – Some Chronological Aspects [Przenikanie się ikonografii późnego okresu panowania perskiego i wczesnego okresu hellenistycznego w Palestynie – wybrane aspekty chronologiczne]

Rodzime mennictwo Palestyny można podzielić na cztery główne strefy geograficzne: Filistia poczynając od lat 450–440 przed Chr., a następnie w IV w. przed Chr. Juda, Samaria i Edom. Wykład będzie dotyczył monet filistyńskich. Wyobrażenia na tych monetach miały bogaty, lokalny, społeczno-polityczny program wizualny. Monety stanowiły trwałe i bezpośrednie formy komunikacji i odzwierciedlały ówczesne mody, obce wpływy (greckie, anatolijskie, fenickie, perskie, egipskie), wydarzenia historyczne. Obowiązujące teorie dotyczące datowania emisji monet filistyńskich i chronologii ich obiegu na terenie Palestyny zostaną poddane krytyce na podstawie kontekstu archeologicznego i składu czterech różnych skarbów monet, zarówno publikowanych, jak i nieznanych dotąd w literaturze.

dr HAIM GITLER – ur. 1962 w Meksyku, wyemigrował do Izraela w 1974. W 1993 ukończył Wydział Archeologii Hebrajskiego Uniwersytet w Jerozolimie. W 2011 obronił doktorat na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureat licznych grantów m.in. The Weizmann Institute of Science, Tel Aviv University oraz stypendysta m.in. Polskiej Akademii Nauk, American Numismatic Society, Ashmolean Museum, Oxford, Prussian Cultural Heritage Foundation Scholarship przy Muzeach Berlińskich. W latach 1983–1985 brał udział w wykopaliskach: City of David Excavations, Tel Dor Excavations, Ekron Excavations. W latach 1987–1993 pełnił funkcję młodszego kustosza w Muzeum Izraela oraz asystenta (do 1995) profesora Ya’akova Meshorera. Wykładowca numizmatyki na Uniwersytecie Hebrajskim (wydział Rehovot; 1996–1998) i członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Israel Numismatic Journal” (1993–2005). W latach 2005–2016 był Prezesem Izraelskiego Towarzystwa Numizmatycznego, a w latach 2009–2015 – członkiem Komitetu Banku Izraela ds. Planowania Emisji Monet, Banknotów i Monet Pamiątkowych. Wykładowca numizmatyki na Uniwersytecie w Tel Awiwie (2010–2014). Od 1994 roku do chwili obecnej pełni funkcję kustosza w Muzeum Izraela w Jerozolimie oraz, od 2013, głównego kustosza do spraw archeologii. Od 2000 roku jest kierownikiem jerozolimskiego oddziału Izraelskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Uczestnik i wykładowca międzynarodowych kongresów numizmatycznych. Autor i współautor wielu uznanych publikacji i artykułów naukowych.

 

godz. 13.30
dr Marcus Peter (Uniwersytet w Bernie), The use of Roman coinage in the light of new hoards [Użytkowanie monet rzymskich w świetle nowo odkrytych skarbów monet]

Dwa duże skarby monet rzymskich zostały odkryte w Szwajcarii w kolejnych latach 2014 i 2015. Każdy z nich zawierał ponad cztery tysiące monet i oba zostały ukryte w końcu III w. po Chr. Choć podobne skarby odkrywane wcześniej były (i wciąż są) interpretowane jako świadectwo najazdów barbarzyńskich lub innych, równie dramatycznych wydarzeń, skład nowych znalezisk sugeruje inne wytłumaczenie.

dr MARCUS PETER – ur. 1960, profesor Archeologii Pradziejowej, Wczesnohistorycznej i Klasycznej oraz Dawnej Historii na Uniwersytecie w Bazylei. W 1987 roku uzyskał magisterium z archeologii pradziejowej i wczesnohistorycznej, a następnie w 1996 obronił doktorat na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (temat: Untersuchungen zu den Fundmünzen aus Augst und Kaiseraugst / Badania nad znaleziskami monet z Augst i Kaiseraugst). W tym samym roku był stypendystą C. M. Kraay w Oksfordzie. Od 1975 roku uczestniczy corocznie w badaniach archeologicznych nie tylko w Szwajcarii, ale także w Anglii, Izraelu, Jordanii i Turcji. Już w 1976 roku rozpoczął opracowywanie znalezisk monet, najpierw z wykopalisk w Jerash w Jordanii, prowadzonych przez Uniwersytet w Bazylei, a następnie z Pergamonu w Turcji i Petry w Jordanii. Opracowywanie materiału numizmatycznego ze stanowiska Augusta Raurica rozpoczął w 1983 roku. Od 1996 wykładowca, a od 2010 docent, specjalista w zakresie numizmatyki antycznej na Uniwersytecie w Bernie. Autor ponad stu publikacji, w tym dwóch tomów inwentarzy znalezisk monet z Augusta Raurica. W latach 1996–2003 redaktor najważniejszego czasopisma naukowego o profilu numizmatycznym w Szwajcarii pt.”Schweizerischen Numismatischen Rundschau”. Od 2002 roku wiceprezes  Szwajcarskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

 

Prowadzenie: dr Adam Degler, Dział Numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

 

 

Wizyta finansowana jest ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Professors, fundusz Scientiae Wratislavienses.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.