Warszawianka 1831 roku (fr. La Varsovienne)

Narodowy zryw powstania listopadowego (1830-1831) zaowocował powstaniem wielu pieśni patriotycznych, wśród nich jedna z najważniejszych, „Warszawianka”. Jej geneza wiąże się z wierszem Casimira François Delavigne’a (1793-1860), francuskiego poety, zwolennika Napoleona, stojącego na czele Centralnego Komitetu Francuskiego na rzecz Sprawy Polskiej. Delavigne pod wpływem wydarzeń powstania listopadowego napisał hymn poetycki „La Varsovienne, ou la Polonaise” (Warszawianka, albo polonez), do którego muzykę ułożył Daniel F. Auber (1782-1871) – znany kompozytor, twórca wielu oper. Pieśń wykonano w Paryżu na początku marca 1831 roku.

Pierwszego spolszczenia dokonał, jeszcze w Paryżu, Brunon Kiciński (1797-1844), tłumacz i poeta, redaktor wielu pism. Pierwszy raz wiersz ukazał się 18 marca 1831 w nr 92 dziennika „Merkury” (1830-1831), a następnie 19 marca 1831 w nr 77 „Kuriera Warszawskiego” (1821-1939). Ten przekład jednak nie przyjął się.

Drugiego tłumaczenia podjął się Karol Kazimierz Sienkiewicz (1793-1860) – tłumacz, historyk, wydawca, współtwórca Biblioteki Polskiej w Paryżu, redaktor „Kroniki Emigracji Polskiej”. Tłumaczenie „Warszawianki” ukazało się drukiem 27 marca 1831 r. w nr 90 czasopisma „Polak Sumienny” (1830-1831) i uzyskało rozgłos a z muzyką skomponowaną przez Karola Krupińskiego (1785-1857) – kompozytora i dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie- pieśń została wykonana  5 kwietnia 1831 roku w Teatrze Narodowym w wolnej od Rosjan Warszawie. Orkiestrą dyrygował sam kompozytor. Publiczność przyjęła występ entuzjastycznie, a nazajutrz na ulicach Warszawy było słychać: „Hej, kto Polak, na bagnety…”.

Pieśń w 1898 upamiętnił Stanisław Wyspiański w dramacie Warszawianka. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku była jedną z kandydatek do miana hymnu państwowego.  W czasie Powstania Warszawskiego uznano „Warszawiankę” za jeden z dwóch powstańczych hymnów obok „Warszawskich dzieci”.  Była  pieśnią szturmową, zagrzewającą do walki: „Kto przeżyje, wolnym będzie, kto umiera ‒ wolnym już” i „Powstań Polsko zrzuć kajdany, dziś twój tryumf albo zgon”.

Współcześnie „Warszawianka” śpiewana jest przez żołnierzy i odgrywana przez Orkiestry Reprezentacyjne Wojska Polskiego podczas defilad i ważnych uroczystości.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.