Warsztat promujący Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem

Warsztat promujący KCBnD

Warsztat promujący KCBnD

19 stycznia 2017 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich odbył się warsztat promujący Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem, które jest nowatorskim projektem Muzeum Narodowego w Krakowie, realizowanym we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, współfinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Centrum prowadzi specjalistyczne badania technologiczne obiektów, wykonuje ekspertyzy i wspiera działania konserwatorskie oraz ochronę zbiorów przez stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją. Jego zadaniem jest prowadzenie prac badawczych i rozwojowych zmierzających do zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej w szerokim interdyscyplinarnym kontekście nauk ścisłych i humanistyki.

W trakcie warsztatu przedstawiono obszary działalności Centrum oraz oferowanych w jego zakresie, wiodących technik analitycznych stosowanych w badaniach dziedzictwa kulturowego. Swoje prezentacje przedstawili pracownicy Centrum: Julio del Hoyo Meléndez omówił zrealizowane projekty badawcze, Anna Klimek przedstawiła sposób składania wniosków o realizację badań, Barbara Łydżba-Kopczyńska zaprezentowała techniki fizykochemiczne stosowane w badaniach zabytków, a Joanna Sobczyk omówiła opracowanie strategii ochrony dla dzieł sztuki. Głos zabrali także główni konserwatorzy z Ossolineum we Wrocławiu oraz z krakowskiego Muzeum Narodowego: Katarzyna Kroczak przedstawiła opracowaną przez Centrum strategię ochrony dla najcenniejszych rękopisów z ossolińskich zbiorów, a Janusz Czop zaprezentował etapy rozwoju specjalistycznych badań dzieł sztuki w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Wnioski o badania dzieł sztuki można składać do 15 lutego 2017 roku.
http://krajowecentrum.mnk.pl/nabor-wnioskow

opracowała: Katarzyna Kroczak
autor zdjęć: Andrzej Niedźwiecki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.