Warsztat promujący Krajowe Centrum Badań Nad Dziedzictwem

Warsztaty

Warsztaty

19 stycznia 2017 – Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem jest nowatorskim projektem Muzeum Narodowego w Krakowie, realizowanym we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, współfinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest doskonalenie działalności muzealnej w Polsce poprzez szerokie i niedrogie udostępnienie potencjału sprzętowego i kadrowego MNK innym placówkom muzealnym. Centrum prowadzi specjalistyczne badania technologiczne obiektów, wykonuje ekspertyzy i wspiera działania konserwatorskie oraz ochronę zbiorów przez stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją. Jego zadaniem jest prowadzenie prac badawczych i rozwojowych zmierzających do zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej w szerokim interdyscyplinarnym kontekście nauk ścisłych i humanistyki.

Celem warsztatu 19 stycznia 2017 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu jest przedstawienie obszarów działalności Centrum oraz oferowanych w jego zakresie, wiodących technik analitycznych stosowanych w badaniach dziedzictwa kulturowego.

20 grudnia 2016 roku został ogłoszony przez Centrum II nabór wniosków o finansowanie badań technologicznych obiektów, opracowywanie strategii ochrony dla dzieł sztuki mających szczególne znaczenie dla kultury oraz wykonywanie ekspertyz interdyscyplinarnych. Nabór jest skierowany do muzeów o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zasady naboru wniosków i ich realizacji zostaną przedstawione podczas organizowanego warsztatu.

Warsztat promujący Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem został przygotowany we współpracy z Zakładem Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Warsztat jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają materiały informacyjne o działalności Centrum.

REJESTRACJA warsztat 19 stycznia 2017 Wrocław

Warsztat odbędzie się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu (ZNiO), ul.Szewska 37, 50-139 Wrocław

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne, jednak organizator nie pokrywa kosztów noclegów i podróży uczestników.

Program warsztatów
Karta zgłoszeniowa

Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać mailem do dnia 17 stycznia 2017, do godziny 12:00 na adres: aklimek@muzeum.krakow.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Klimek
aklimek@muzeum.krakow.pl
tel.: (+48) 12 433 58 24

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.