Widoki dawnego Gdańska w ossolińskim starym druku

Tym razem zapraszamy Państwa nad morze, do zwiedzania XVII-wiecznego Gdańska i jego najsłynniejszych zabytków, przedstawionych w historycznej monografii pt. „Der Stadt Dantzig Historische Beschreibung…”, czyli „Historyczny opis miasta Gdańska…” Reinholda Curicke’a (1610-1667), historyka i wieloletniego sekretarza Rady Miejskiej Gdańska.

Prezentowane dzieło jest pierwszym tak gruntownym i szczegółowym opracowaniem na temat historii i architektury Gdańska. Po raz pierwszy praca ukazała się drukiem już po śmierci autora w 1687 r. w Amsterdamie i Gdańsku. Wydanie prezentuje się bardzo efektownie, zostało ono ozdobione licznymi miedziorytami przedstawiającymi obiekty architektoniczne i widoki Gdańska. Autorem ilustracji był Peter Willer (?-1700), inżynier, architekt, grafik i kartograf, od 1651 r. nadworny architekt króla Jana Kazimierza.

Omawiany druk zawiera mapę składaną z planem i widokiem Gdańska z 1687 r. oraz liczne ilustracje miedziorytowe z wizerunkami najważniejszych zabytków, m. in. Bramy Wyżynnej, która pełniła funkcję głównego wjazdu do miasta, Ratusza Głównego Miasta, Dworu Artusa, Bramy Żuraw, Zielonej Bramy, bazyliki Mariackiej etc. Oprócz historycznych i sakralnych obiektów architektury Gdańska w książce są prezentowane mniej znane budowle użyteczności publicznej – szkoły i przedszkola, szpitale oraz targowiska. W bardzo efektowny sposób została m. in. przedstawiona piękna i bogata Biblioteka Rady Miejskiej, usytuowana wówczas w dużej sali na parterze gmachu Gimnazjum Akademickiego, w którym do połowy 1555 r. funkcjonował klasztor franciszkanów. Początek tworzenia Biblioteki sięga końca XVI w. i jest bezpośrednio związany z osobą włoskiego markiza Joannesa Bernardinusa Bonifaciusa d’Oria (1517-1597).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.