Wizyta delegacji z Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej

W dniach 24-25 stycznia 2023 z wizytą w Ossolineum przebywała delegacja Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej w składzie: dyrektor generalny Tomáš Foltýn; dyrektor ds. kolekcji historycznych i muzycznych Tomáš Klimek, kierownik Działu Rękopisów i Starych Druków Jan Vojtíšek oraz Adolf Knoll, wicedyrektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie umowy w celu wzmocnienia i rozwinięcia współpracy między obiema instytucjami m.in. poprzez prowadzenie wspólnych badań rękopisów, starych druków i innych dokumentów historycznych, działania z zakresu upowszechniania zbiorów, m.in. w ramach Biblioteki Cyfrowej Manuscriptorium i wymianę doświadczeń z zakresu konserwacji zbiorów.

Po spotkaniu z Dyrektorem Ossolineum, dr Łukaszem Kamińskim, goście z Pragi zostali oprowadzeni po gmachu przez dr Wiktorię Malicką, pełnomocniczkę ZNiO ds. Współpracy z Zagranicą, po czym zobaczyli najciekawsze obiekty z Działu Starych Druków Biblioteki Ossolineum, które przedstawiła dr Agnieszka Franczyk-Cegła. Następnie udali się do Działu Kartografii, gdzie cenne mapy i atlasy przedstawił kustosz Piotr Galik. Po południu czeska delegacja zwiedziła ekspozycję ossolińskiego Muzeum Pana Tadeusza, po którym gości oprowadziła Małgorzata Łukaszek. Następnego dnia przedstawiciele czeskiej Biblioteki Narodowej zobaczyli najcenniejsze zbiory Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich, o których opowiedziała dr Emilia Kłoda, po czym udali się do refektarza, w którym szeroki wybór rękopisów zaprezentowali pracownicy Działu Rękopisów: dr hab. Konrad Rzemieniecki i dr Agata Janiak.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.