Wręczenie Nagrody im. Aleksandra Gieysztora

W dniu 25 marca 2017 w Sali Balowej Pałacu Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Przeglądu Wschodniego za rok 2016. To już XXIV edycja tej prestiżowej nagrody. Decyzją Jury, jedną z nich – im. Aleksandra Gieysztora, otrzymała Anna Buchmann – Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu. W kapitule przyznającej nagrodę zasiada dr Adolf Juzwenko – Dyrektor Ossolineum, laureat Nagrody im. Aleksandra Gieysztora z 2001.

 Laureatami, w pozostałych, poszczególnych kategoriach, zostali również:

  • w Kategorii: „Dzieła Krajowe” – Anna Sylwia Czyż za publikację Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana : „lilium bonae spei ab antiquitate consecratum”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016
  • w Kategorii: „Dzieła Zagraniczne” – Marek Jan Chodakiewicz za publikację Międzymorze,
  • Wydawnictwo 3S Media, Warszawa 2016 oraz Leonid Ostrowski za publikację
  • Поляки в Западной Сибири в конце ХIX – первой четверти ХХ века, Новосибирск 2016
  • w Kategorii: „Dzieje Polaków na Wschodzie” – Franciszek Nowiński za publikację Syberia w życiu Polaków od XVII do początków XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.

Nagroda Specjalna została przyznana Romanowi Szporlukowi za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej.

W kategoriach: Popularyzacja problematyki wschodniej” oraz „Edycja źródeł” nagród nie przyznano.

Nagroda Przeglądu Wschodniego to laur o długoletniej tradycji. Jest doroczną nagrodą za najlepszą książkę naukową o tematyce wschodnioeuropejskiej przyznawaną od 1994 r. Została powołana do życia przez Dyrektora Studium Europy Wschodniej – Jana Malickiego, jednocześnie redaktora naczelnego „Przeglądu Wschodniego”. Jest jedną z nagród tego kwartalnika naukowego, wydawanego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, ukazującego się od 1991 r., poświęconego dziejom Europy Wschodniej, historii i współczesności Polaków, żyjących na Wschodzie oraz związków Polski i Polaków z Europą Wschodnią i narodami tego regionu.

W 1999 r., dla uczczenia pamięci Profesora Aleksandra Gieysztora, ustanowiono dodatkową nagrodę „Przeglądu Wschodniego” jego imienia, której celem jest honorowanie osób wybitnie zasłużonych dla spraw wschodnich. Nagroda ma postać dyplomu i statuetki autorstwa artysty rzeźbiarza Gustawa Zemły. Po raz pierwszy wręczono ją w 2002 roku. Laureatami są m.in. Marek Karp, Bohdan Cywiński, Władysław Findeisen, Adam Zamoyski, Longin Tomaszewski, Andrzej Przewoźnik, Janusz Smaza oraz Stowarzyszenie Memoriał.

 Od początku istnienia nagrody „Przeglądu Wschodniego” powoływane było jury, które do dziś  pozostaje w niemal niezmienionym składzie. W pierwszych latach jego członkiem-seniorem był prof. Aleksander Gieysztor. Ponadto w skład jury w różnych okresach wchodzili: prof. Andrzej Ajnenkiel z Instytutu Historii PAN, prof. Juliusz Bardach z Uniwersytetu Warszawskiego, Andrzej Chodkiewicz — dyrektor Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Jan Malicki — redaktor naczelny „Przeglądu Wschodniego”, prof. Stanisław Mossakowski z Instytutu Sztuki PAN, Jerzy Marek Nowakowski — prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Andrzej Przewoźnik — sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz prof. Elżbieta Smułkowa i prof. Leszek Zasztowt z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ewa Gieysztor.

Więcej informacji:

http://studium.uw.edu.pl/odbyla-sie-uroczystosc-wreczenia-nagrod-przegladu-wschodniego-2016/

http://studium.uw.edu.pl/komunikat-xxiv-ej-edycji-nagrod-przegladu-wschodniego-za-rok-2016/

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.