Wspominamy zmarłych Ossolińczyków

W przededniu Dnia Zadusznych wspominamy Ossolińczyków zmarłych w ostatnich latach. Obok postaci bardzo znanych i zasłużonych, są też osoby często niezauważane, które dbały o ossolińską codzienność.
O Wszystkich będziemy pamiętać z wdzięcznością…

W 2017 roku zmarły

Sylwia Dąbrowska (1933-2017) pracująca w latach 1960-1971 w Dziale Opracowania. Pochowana została na cmentarzu  Św. Rodziny (12/39/4)

Maria Lelonek (1940-2017), sprzątaczka w ZNiO (1974-1992).   Pochowana została na cmentarzu na Psim Polu (43R/95/8).

oraz Genowefa Rajczyba (1937-2017), która całe swoje zawodowe życie związała z Ossolineum. Pracę w Zakładzie rozpoczęła już w 1957 roku. Była kucharką a potem szefową kuchni. Po odejściu na emeryturę w 1992 r. jeszcze przez 5 lat, do 1997, prowadziła ossolińską stołówkę, z łezką w oku wspominaną nie tylko przez pracowników Biblioteki. Wszyscy, którzy byli tu choć raz, wspominają miłą atmosferę i smaczne potrawy serwowane przez Panią Gienię (bo tak o Niej wszyscy mówili), zwłaszcza wyśmienite pierogi, na które przychodzili nawet ci, którzy na co dzień nie korzystali ze stołówki. Pani Gienia gotowała z sercem, a wyjątkowa atmosfera brała się stąd, że każdego stołownika traktowała jak członka rodziny. Pochowana została na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (11L/254/13)

W roku 2018 pożegnaliśmy

Krystyna Korzon, 1956 rok

Krystynę Korzon (1925-2018), starszego kustosza dyplomowanego, romanistkę, historyka kultury. W Ossolineum pracowała w latach 1951-1994. Początkowo zajmowała się opracowywaniem zbiorów lwowskich (głównie druków nowych, ale także starych druków). W latach 1960-1969 kierowała Działem Opracowania, następnie w latach 1970-1979 Działem Informacji Bibliograficznej i Dokumentacyjnej. W latach 1979-1994 pracowała w Dziale Rękopisów, kierując nim w latach 1979-1988. Pod Jej redakcją ukazało się pięć tomów Inwentarza Rękopisów Biblioteki ZNiO (t. 7-11, Wrocław 1983-1989).
Jest autorką wielu prac poświęconych historii Zakładu, w tym dwóch monografii dyrektorów Ossolineum: Ludwik Bernacki: bibliolog i edytor (Wrocław 1974) oraz Wojciech Kętrzyński: 1838-1918. Zarys biograficzny (Wrocław 1993). Pod Jej redakcją i z Jej wstępem historycznym ukazała się także praca Ewy Galos i Teresy Madejskiej Druki oficyny ossolińskiej 1828-1918 (Wrocław 1987).
Pochowana została na Cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida.
Wspomnienie opublikowane w z. 29 (2019) „Czasopisma ZNiO”

Odeszły też panie Bożena Mamzerowska (1960-2018), sprzątaczka w ZNiO w latach 2007-2015 oraz Regina Król (1936-2018) – szatniarka w latach 1983-1986. Pochowana na Cmentarzu  Grabiszyńskim (24/1289/3)

W kolejnym, 2019 roku odeszły

Krystyna Krężlewska (1932-2019), długoletni (1973-1992)  pracownik  Działu Administracyjnego i Działu Finansowo-Księgowego. Pochowana na Cmentarzu  Grabiszyńskim (33/63A/3)

oraz Urszula Sionkowska (1962-2019), pracująca w Dziale Opracowania w latach 1988-1999. Pochowana została na cmentarzu komunalnym w Szczawnie Zdroju

W roku 2020 pożegnaliśmy

z Wydawnictwa Ossolineum:
Zytę Kwiecińską (1930-2020), pisarkę i wieloletniego redaktora w Wydawnictwie Ossolineum. Pochowana została na Cmentarzu  Grabiszyńskim (45/497/11)

oraz Zofię Dillenius (1928-2020), powstańca warszawskiego, długoletniego (1955-1980) redaktora w Wydawnictwie Ossolineum oraz pierwszego przewodniczego NSZZ „Solidarność” w Wydawnictwie. Pochowana została na Cmentarzu  Grabiszyńskim (47/39/4)
Wspomnienie opublikowane w t. 32 (2021) „Czasopisma ZNiO”

z Biblioteki  Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich: 
Janusza Ewermana (1948-2020) pracującego w ZNiO w latach 1993-2014, początkowo  w Gabinecie Grafiki (w tym czasie część Biblioteki), następnie w Dziale Udostępniania. Pochowany na Cmentarzu  Grabiszyńskim (17/377/19)

Pamiętamy o Tych, którzy odeszli.

Hannibala Marię Kosińskiego (1949-2020). Z ZNiO związany był w latach 1958-1971, początkowo z Działem Numizmatycznym (w tym czasie będącym częścią Biblioteki), następnie Działem Gromadzenia (1990-1993 kierownik).
Marian, bo tak wszyscy do Niego mówili, urodził się we Wrocławiu w 1949 r. W 1972, jako absolwent Wydziału Bibliotekarstwa w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim we Wrocławiu, rozpoczął pracę w Ossolineum w charakterze pomocnika bibliotekarza. Jeszcze w tym samym roku został przeniesiony do pracy w Dziale Numizmatyczno-Sfragistycznym, gdzie poświęcając się swojej pasji heraldycznej i sfragistycznej, spędził kolejne siedem lat.
W 1979, po krótkim okresie pracy w Dziale Opracowania rozpoczął rozdział związany z Działem Gromadzenia Zbiorów, którym kierował w latach 1990-1993. O książkach wiedział niemal wszystko, zbiory ossolińskie wzbogaciły się dzięki niemu o wiele „perełek”, które zdobywał wiedziony instynktem wytrawnego bibliotekarza i bibliofila.
Pracę w Ossolineum zakończył w 1994, ale do końca życia utrzymywał serdeczne i ciepłe kontakty z koleżankami i kolegami z pracy. Będziemy pamiętać jego życzliwość, wielkie poczucie humoru, ciekawość ludzi, jaką miał w sobie i jego miłość do kotów.
Pochowany na Cmentarzu Św. Maurycego na Skowroniej Górze.
Wspomnienie opublikowane w t. 32 (2021) „Czasopisma ZNiO”

Dr Roman Wytyczak

Romana Wytyczaka (1939-2020), geografa, starszego kustosza, który w Ossolineum pracował w latach 1989-2005, pełniąc funkcję kierownika Działu Kartografii.
Jego działalność naukowa zaowocowała wydaniem kilku katalogów zbiorów kartograficznych Ossolineum oraz wielu innych publikacji naukowych poświęconych ossolińskim zbiorom. Do najważniejszych publikacji  dr Romana Wytyczaka z pewnością należą katalogi  Śląsk na mapach z lat 1800-1945 w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (wyd. 1998) oraz  Śląsk w dawnej kartografii. Obraz Śląska
na mapach XVI-XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (wyd. 2008).
W latach 90. aktywnie uczestniczył w przygotowaniu „Wniosku rewindykacyjnego zbiorów ZNiO” w części dotyczącej zbiorów kartograficznych, za co został nagrodzony nagrodą specjalną Dyrektora Zakładu.
Pochowany na Cmentarzu Osobowickim (kolumbarium 80K9/32/Blok9)
Wspomnienie opublikowane w t. 32 (2021) „Czasopisma ZNiO”

oraz  Ryszarda Banacha (1951-2020), inspektora nadzoru budowlanego w Dziale Administracyjnym (2005-2018). Pochowany został na Cmentarzu Św. Rodziny (1/25/7)

W roku 2021 zmarli

Łucja Częścik (1932-2021)  – z ZNiO związana była w latach 1975-1992 – pracowała w Dziale Rękopisów (1975-1982, 1990-1992) i Dziale Starych Druków (1990-1992). W latach 1985-1989 była pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Pochowana została na Cmentarzu Psie Pole (8G/119/12)
Wspomnienie opublikowane w t. 33 (2022) „Czasopisma ZNiO”

Piotr Grącikowski (1976-2021), polonista, pracownik działu Opracowania (2007-2021). Pochowany na Cmentarzu Św. Wawrzyńca.
Wspomnienie na stronie Ossolineum

oraz dwóch pracowników Wydawnictwa Ossolineum
panie Ewa Raczkowiak (1926-2021). Pochowana na Cmentarzu na Skowroniej Górze.
oraz Monika Szymańska (1953-2021), redaktor w Wydawnictwie Ossolineum. Pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim (27/745/26 (4 od p.28)

W obecnym 2022 roku pożegnaliśmy

Aleksandrę Teresę Kulczycką (1942-2022) – redaktor w Wydawnictwie Ossolineum. Pochowana na Cmentarzu Północnym w Warszawie (S-X-4/4/41)

Panią Marię Bożennę Żabską (1940-2022), pracującą w Dziale Finansowym w latach 1960-1995, w latach 1988-1995 jako Główna Księgowa. Pięć lat wcześniej odszedł prof. Tadeusz Żabski (1936-2017), który w latach 1961-1967 pracował w Dziale Opracowania. Profesor po epizodzie ossolińskim związał się zawodowo z Instytutem Filologii Polskiej UWr, był wybitnym znawcą literatury pozytywizmu, kultury popularnej i slawistyki.
Państwo Żabscy zostali pochowani na Cmentarzu Psie Pole (73/31/4).

Alicja Mitka

Alicję Mitkę (1963-2022), romanistkę, która pracowała w ZNiO w latach 1986-2022 – początkowo w Dziale Udostępniania (1986-1992), następnie w Dziale Informacji Naukowej (1992-2022).
Pochowana została na cmentarzu komunalnym w Głuchołazach, ul. Wyszyńskiego  (pole V)
Wspomnienie na stronie Ossolineum

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.