Nowości

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, wstęp i opracowanie Stanisław Pigoń, aneks Julian Maślanka, Wrocław 2015, BN I 83

Okładka

Biblioteka Narodowa

Jest to już trzynaste wydanie poematu Adama Mickiewicza w serii „Biblioteka Narodowa”. Wciąż aktualny wstęp Stanisława Pigonia nie tylko objaśnia historię powstania utworu, ale również jest znakomitym przewodnikiem po lekturze dzieła.


Tymoteusz Karpowicz, Utwory poetyckie (wybór), wstęp i opracowanie Bartosz Małczyński, Wrocław 2014, BN I 321

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

Spuścizna literacka jednego z najwybitniejszych twórców poezji lingwistycznej ukazuje się w „Bibliotece Narodowej” po raz pierwszy. Wyboru wierszy dokonał Bartosz Małczyński, historyk literatury, mający w dorobku naukowym wydaną w 2010 roku monografię Rozwiązywanie tekstów. Poetyckie polimorfie Tymoteusza Karpowicza. Małczyńśki jest również autorem wstępu i komentarzy do poezji Karpowicza.


Władysław Broniewski, Wybór wierszy, wstęp i opracowanie Tadeusz Bujnicki, Wrocław 2014, BN I 322

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

Po raz pierwszy w serii ukazują się wiersze Władysława Broniewskiego, poety, którego twórczość łączona jest przede wszystkim z literaturą polityczną i rewolucyjną. Wyboru poezji, jej omówienia i opracowania podjął się Tadeusz Bujnicki, historyk literatury, wybitny znawca twórczości Henryka Sienkiewicza, literatury rewolucyjnej i lewicowej, autor dwóch prac o spuściźnie artystycznej Broniewskiego.


Stanisław Ignacy Witkiewicz, Pożegnanie jesieni, wstęp i opracowanie Włodzimierz Bolecki, Wrocław 2014, BN I 323

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

Wydana w 1927 roku powieść Witkacego ukazuje się po raz pierwszy w serii „Biblioteka Narodowa”. Edycję Pożegnania jesieni i opracowanie powieści przygotował Włodzimierz Bolecki, historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki i edytor, autor wielu prac o twórczości m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wacława Berenta czy Józefa Mackiewicza.


Władysław Stanisław Reymont, Ziemia obiecana, wstęp i opracowanie Magdalena Popiel, Wrocław 2014, BN I 286

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

Po osiemnastu latach od pierwszego wydania powieść Reymonta ukazuje się w serii „Biblioteka Narodowa” po raz wtóry. Magdalena Popiel, autorka wstępu i opracowania utworu, przygotowała edycję Ziemi obiecanej, uwzględniając aktualny stan badań nad dziełem, dzięki czemu opowieść Reymonta o budzeniu się kapitalizmu w Łodzi pod koniec stulecia dziewiętnastego została przedstawiona w pełniejszym świetle.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Gawroński Łukasz