Wykłady otwarte doc. Martina Zlatohlávka, Ph.D.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na otwarte wykłady naukowe, które 8 października 2019  (wtorek ) wygłosi doc. Martin Zlatohlávek, Ph.D. z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Karola w Pradze. Wykłady odbędą się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich oraz Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

doc. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

 

 

Wykłady odbywają się w języku angielskim.

Program wizyty:

1) Wykład otwarty, godz. 12:00

Ossolineum, Sala Konferencyjna, pl. Nankiera 17

CENNINO CENNINI AND THE DRAWING

Agnolo Gaddi (czynny od 1369-1396) – przypisywane, Studium pięciu głów młodzieńców i głowy owcy, ok. 1380, pióro, pędzel i bistr na pergaminie, 196×160 mm (Milán, Castello Sforzesco, nr inw. 2787/4 B 1021 bis, recto).

Cennino Cennini i sztuka rysunku

Cennino Cennini w swoim traktacie “Il libro dell’arte” z ok. 1400 roku poświęcił pierwsze 35 rozdziałów sztuce rysunku. Ten niezwykły dokument jest odzwierciedleniem praktyki malarskiej drugiej połowy XIV wieku. Według Cenniniego, to poprzez rysowanie czeladnicy uczyli się malarstwa w warsztatach mistrzów. Rysunek był ważnym elementem procesu przygotowania dzieła: obrazu, fresku czy witrażu. Podczas wykładu opisane zostaną podłoża i techniki rysunkowe stosowane w XIV, XV i XVI wieku we Włoszech. Ponadto, podkreślone zostanie znaczenie edukacyjne różnorodnych narzędzi rysunkowych w warsztacie (metalowy stylus, kreda, węgiel, pióro) oraz zagadnienie kopiowania dzieł wielkich mistrzów.

W swojej „Książce o sztuce” Cennini zamieścił również porady jak żyć, aby stać się doskonałym malarzem. Co więcej, dzieło zawiera wiele pojęć z zakresu technologii malarskiej i historii sztuki – uważa się, że niektóre z nich Cennini jako pierwszy wprowadził do terminologii z zakresu sztuk plastycznych. Jego uwagi dotyczące rysunku są nowatorskie w porównaniu do traktatów średniowiecznych, co sprawia, że „Il libro dell’arte” uznawane jest za pracę przełomową, wyznaczającą początek renesansowego myślenia o sztuce. Jest to szczególnie widoczne w rozdziale wstępnym, w którym pojawia się nowe spojrzenie na artystę i jego dzieło. Sztuka rysunku w koncepcji Cenninego odgrywa ważną rolę w zmianie stylowej końca XIV i początku XV wieku.

2) Wykład otwarty, godz. 17:00

Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36

THE CLARY-ALDRINGEN COLLECTION OF DRAWINGS IN TEPLICE

Kolekcja rysunków rodziny Clary-Aldringen w Teplicach

Pierwsza karta „Albumu Teplickiego”, Johann Clary-Aldringen, 1676.

Wykład ma na celu przedstawienie rysunków Lombardzkich mistrzów z kolekcji rodziny Clary-Aldringen w nowym świetle nowych badań i ustaleń. Pierwotnie całość była przechowywana w rodowym pałacu Clary-Aldringen w Teplicach. Po upaństwowieniu prywatnych zbiorów sztuki w 1945 roku, kolekcja została podzielona. Duża część, która trafiła do Regionalnego Muzeum w Teplicach i Galerii Narodowej w Pradze, została ujęta w katalogu z 1997 roku.

 

W latach 2011 i 2017 badacze odnaleźli kolejne prace należące do zbioru – w galeriach w Bratysławie i Pradze.  Podczas wykładu opisane zostaną nowe atrybucje i ustalenia związane z poszczególnymi rysunkami. Podkreślone zostaną również początki kolekcji, która nie jest efektem przemyślanych zakupów kolekcjonera o wyrafinowanym guście, ale zbiorem dzieł rysunkowych gromadzonych przez stulecia we włoskich warsztatach malarskich z Cremony i Mantui. Wykład będzie koncentrował się na tym specyficznym i niezwykle ważnym w praktyce malarskiej typie rysunków warsztatowych oraz ich odróżnieniu od tzw. rysunków mistrzowskich, które cieszą się większym zainteresowaniem kolekcjonerów i rynku sztuki.

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Visiting Professors, finanswanego ze środków Gminy Wrocław – fundusz Scientiae Wratislavienses.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.