Wystawa kończąca projekt konserwacji rękopisów

konserwacja_rekopisow_wystawa

Wystawa promowała ukończony projekt Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów, realizowany jako zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Otwarcie wystawy odbyło się 15 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w Refektarzu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, ul. Szewska 37

W trakcie wernisażu wygłoszono dwa referatów:

  1. Barbary Wojdyły „Ostatnich 25 lat działań konserwatorskich w bibliotece naukowej UMK w Toruniu – stosowny czas na podsumowanie”
  2. Marii Woźniak „Konserwacja i ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce przełomu XX i XXI wieku – refleksje i przemyślenia na podstawie doświadczeń z 20 lat pracy w Bibliotece Narodowej w Warszawie”

Podejmowały one temat zmian w podejściu do problematyki konserwacji i ochrony zbiorów bibliotecznych i muzealnych, jakie dokonały się na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Obie Panie są doświadczonymi konserwatorkami wiele lat kierującymi pracowniami konserwatorskimi w wiodących bibliotekach polskich, posiadających wzorcowo zorganizowane służby ochrony zbiorów. Maria Woźniak była przez 18 lat kierownikiem Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych w Bibliotece Narodowej w Warszawie, a Barbara Wojdyła już 25 lat kieruje pracownią konserwatorską w Bibliotece Głównej UMK. Dodatkowo pełniły funkcję rzeczoznawców w realizowanym projekcie i brały udział w rozstrzyganiu problemów pojawiających się podczas realizacji zadania.

Po wysłuchaniu referatów Małgorzata Grocholska, szef Pracowni Konserwatorskiej Ossolineum zaprosiła zebranych do dyskusji na temat zadań i dalszego rozwoju konserwacji zabytków na podłożu papierowym i skórze. Liczymy, że spotkanie konserwatorów, bibliotekarzy i muzealników przy filiżance kawy będzie okazją do wymiany poglądów.

Wystawa była udostępniona zwiedzającym po uzgodnieniu z Działem Edukacji ZNiO w terminie 16 listopada – 9 grudnia 2016 roku.

Więcej informacji o projekcie

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji