Wystawa planszowa „Na daleką metę obliczona. Jubileusz serii Biblioteka Narodowa 1919-2019” – dostępność na licencji Creative Commons

Na daleką metę obliczona. Jubileusz serii Biblioteka Narodowa 1919-2019

wystawa planszowa

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2019”.

Niniejszy materiał dostępny na licencji Creative Commons.

Biblioteka Narodowa to najstarsza i najbardziej rozpoznawalna polska seria wydawnicza. Istnieje nieprzerwanie od 1919 roku, kiedy do życia powołali ją profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i zespół Krakowskiej Spółki Wydawniczej. Od 1933 właścicielem serii jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Pomimo tragicznych lat drugiej wojny światowej i trudnego czasu transformacji po 1989 w serii przybywają kolejne tomy w charakterystycznych białych okładkach z secesyjnym wieńcem. Dziś Biblioteka Narodowa to ponad sześćset tomów najcelniejszych utworów literatury polskiej i światowej we wzorowych, fachowych, a zarazem przystępnych opracowaniach, które wyszły spod piór najlepszych polskich literaturoznawców.

Równoległa ekspozycja wystaw odbywa się:

  • w Ogrodzie Barokowym we Wrocławiu, pl. Nankiera 17a w terminie 1-31.10.2019
  • przy ul. Oławskiej we Wrocławiu w terminie 4-17.11.2019
  • w Holu Głównym Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Krupniczej 33 w terminie 17.10-29.11.2019

Autorzy wystawy– dr Marta Pękalska, dr Grzegorz Polak
Opieka naukowa– prof. Stanisław Bereś
Projekt graficzny– ArtMachina Renata Makuszak-Krzyżaniak
Tłumaczenie– Biuro Tłumaczeń WELT

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wykorzystane materiały ilustracyjne pochodzą ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

———————————————————————————————————-

 Calculated for the Long-Run. The Jubilee of National Library Series 1919–2019

Panel exhibition

Subsidised from the funds of the Polish History Museum in Warsaw as a part of “Patriotism of Tomorrow 2019” programme

Material available under Creative Commons licence.

The National Library is the oldest and most recognisable Polish book series. It has been running continuously since 1919, when it was created by professors of the Jagiellonian University and the staff of Kraków Publishing Company. Since 1933, the series has been owned by the Ossoliński National Institute. Despite the tragic years of the Second World War and the difficult period of transformation after 1989, further volumes in characteristic white covers with an Art Nouveau wreath are still being published within the series. Today, the National Library contains over 600 volumes of the most eminent works of literature, both Polish and foreign, with exemplary, professional but comprehensible studies by the best Polish literary scholars.

In parallel, the exhibition takes place:

  • Baroque Garden, pl. Nankiera 17a, Wrocław; 1–30 September 2019
  • Oławska, Wrocław; 4–17 November 2019
  • Auditorium Maximum of Jagiellonian University, ul. Krupnicza 33, Kraków

Curators – dr Marta Pękalska, dr Grzegorz Polak
Under scientifi c guidance of – prof. Stanisław Bereś
Graphic design – ArtMachina Renata Makuszak-Krzyżaniak
Translation – Biuro Tłumaczeń WELT

Unless indicated otherwise, all the illustrative materials used come from the collections of the Ossoliński National Institute and the Museum of Princes Lubomirski at the Ossoliński National Institute.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zbiory. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.