Wystawa „Żołnierz napoleoński, ojciec komedii polskiej” — Fredro w Ossolineum ||  5 września – 29 października 2023

Plakat „Fredro w Ossolineum”

 

230 lat temu urodził się Aleksander Fredro (1793–1876) – twórca najwybitniejszych  polskich komedii, którymi w latach zaborów „uratował Polskę od ogólnej melancholii”.

Zapraszamy do Ossolineum na wystawę czasową, prezentującą unikalne materiały przybliżające jego biografię i dziedzictwo literackie.

Pokażemy Fredrę jako szlachcica i patriotę, świadka burzliwej historii i najwybitniejszego polskiego komediopisarza, autora m.in. „Zemsty” i „Ślubów panieńskich”, a także jako nieodłączny element kulturalnego krajobrazu i życia Wrocławia.

 

Wystawa „Żołnierz napoleoński, ojciec komedii polskiej” — Fredro w Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Sale pod Kopułą (I p.)
ul. Szewska 37
5 września – 29 października 2023
wtorek – niedziela
10:00 – 17:00
WSTĘP WOLNY

Wernisaż wystawy
5 września, godz. 13:00

Kuratorzy: Hanna Kulesza, Aldona Mikucka, dr Grzegorz Polak
Produkcja: Małgorzata Łukaszek
Koordynacja prac konserwatorskich: Katarzyna Kroczak
Identyfikacja wizualna: Iwona Matkowska

******

Aleksander Fredro jest autorem 39 sztuk teatralnych (komedii wierszem i prozą, jednoaktowych fars, operetki i opery), które od 1817 roku grane są na polskich scenach.
Mniej znane są inne oblicza Fredry – żołnierza, ojca rodziny, obywatela ziemskiego, a wreszcie autora utworów poważnych. Należą do nich: pamiętnik „Trzy po trzy”, zbiór aforyzmów nazwanych „Zapiskami starucha”, krótkie prozy i ponad 300 wierszy: od obscenicznych przez patriotyczne, satyryczne, ballady i fraszki po bajki, które weszły do kanonu dziecięcych lektur.

Większość zachowanych do dziś rękopisów Aleksandra Fredry znajduje się w zbiorach Ossolineum, które było pisarzowi bliskie już za życia: w latach 1835–1842 sprawował nad nim opiekę jako członek Galicyjskiego Sejmu Stanowego.

W okresie międzywojennym Maria z Fredrów Szembekowa, wnuczka pisarza i Jadwiga z Szembeków Szeptycka, jego prawnuczka, przekazały do Ossolineum we Lwowie rękopisy komediopisarza.

Na wystawie zaprezentujemy zbiory pochodzące z Działu Rękopisów, Działu Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych, Działu Dokumentów Życia Społecznego i Działu Nowych Druków Ciągłych Narodowej Biblioteki Ossolineum oraz Działu Sztuki, Działu Numizmatów i Pamiątek Historycznych Muzeum Książąt Lubomirskich Oddziału Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, a także z Archiwum Zakładowego.

Dzięki uprzejmości organizatorów Wrocławskich Targów Dobrych Książek oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, zaprezentujemy „Pióro Fredry” – statuetkę nagrody edytorskiej oraz jedną z replik pióra z wrocławskiego pomnika Aleksandra Fredry.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.