Zamówienia i zapytania 2016

Zamówienia publiczne

 1. Przetarg nieograniczony DZP-2621-1/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  „Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby ZNiO”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Formularz ofertowy – word
  Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 dla osób fizycznych
  Wykaz dostaw
  Opis przedmiotu zamówienia
  Projekt umowy
  Oświadczenie grupy kapitałowej
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert przetargowych
  Informacja do wszystkich wykonawców
 2. Przetarg nieograniczony DZP-2621-2/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  „Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby ZNiO”
  załącznik 5a opis techniczny
  załącznik 5 opis przedmiotu zamowienia
  wzor umowy
  SIWZ-lan-dodatkowe
  Oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp
  Oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp – osoby fizyczne
  oswiadczenie_z_art._22_ustawy_Pzp
  wykaz_dostaw
  Oświadczenie grupy kapitałowej załącznik nr 6
  Formularz ofertowy
  Wyjaśnienia do SIWZ 02.03.2016
  Informacja o wyniku postępowania
 3. Przetarg nieograniczony DZP-2621-3/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  „Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, stacje bazowe, PC, Monitory, osprzęt komputerowy oraz aparaty) na potrzeby ZNiO”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 – osoby fizyczne
  Wykaz dostaw
  Opis przedmiotu zamówienia zał. 5.
  Opis techniczny przedmiotu zamówienia zał. 5a.
  Wykaz osób
  Projekt umowy
  Oświadczenie grupy kapitałowej
  Wyjaśnienia do SIWZ 10.03.2016r
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienia do SIWZ 14.03.2016r
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Unieważnienie
 4. Przetarg nieograniczony DZP-2621-4/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  „Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, PC, Monitory, osprzęt komputerowy) na potrzeby ZNiO”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 – osoby fizyczne
  Wykaz dostaw
  Opis przedmiotu zamówienia zał. 5.
  Opis techniczny przedmiotu zamówienia zał. 5a.
  Wykaz osób
  Projekt umowy
  Oświadczenie grupy kapitałowej
  Wyjaśnienia do SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja o wyniku postępowania przetargowego
  Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
 5. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2016
  o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8

  „usługa druku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza ZNiO”.
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 – osoby fizyczne
  Opis przedmiotu zamówienia
  Projekt umowy
  Oświadczenie grupy kapitałowej
  wyjaśnienia z dnia 13.05.2016r
  Postępowanie nr DZP-2621-6/2016 po modyfikacji:
  „Usługa druku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby ZNiO w podziale na zadania:
  Zadanie nr 1 – usługa druku na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza, wraz z dostarczeniem do siedziby.
  Zadanie nr 2 – usługa druku na potrzeby Wydawnictwa Ossolineum wraz z dostarczeniem do siedziby.”
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, modyfikacja z dnia 13.05.2016
  Formularz ofertowy, modyfikacja z dnia 13.05.2016
  Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22, modyfikacja z dnia 13.05.2016
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24, modyfikacja z dnia 13.05.2016
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 – osoby fizyczne, modyfikacja z dnia 13.05.2016
  Opis przedmiotu zamówienia, modyfikacja z dnia 13.05.2016
  Projekt umowy, modyfikacja z dnia 13.05.2016
  Oświadczenie grupy kapitałowej, modyfikacja z dnia 13.05.2016
  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.05.2016
  Opis przedmiotu zamówienia, modyfikacja z dnia 16.05.2016
  Informacja do wszystkich wykonawców
  Informacja do wszystkich wykonawców – zadanie 2
 6. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-7/2016
  o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8

  „Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, stacje bazowe, PC, Monitory, osprzęt komputerowy) na potrzeby ZNiO”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 – osoby fizyczne
  Wykaz dostaw
  Opis przedmiotu zamówienia zał. 5.
  Opis techniczny przedmiotu zamówienia zał. 5a.
  Wykaz osób
  Projekt umowy
  Oświadczenie grupy kapitałowej
  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 18.05.2016
  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.05.2016
  Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
 7. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-8/2016
  o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8

  „Digitalizacja zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 – osoby fizyczne
  Wykaz usług
  Opis przedmiotu zamówienia
  Wykaz osób
  Wykaz sprzętu
  Projekt umowy
  Oświadczenie grupy kapitałowej
  Informacja o wyniku postępowania

 8. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-9/2016
  o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8

  „Druk offsetowy 3 książek wraz z oprawą i dostawą na potrzeby ZNiO”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 – osoby fizyczne
  Wykaz usług
  Opis przedmiotu zamówienia
  Wykaz sprzętu
  Projekt umowy
  Oświadczenie grupy kapitałowej
  Informacja o wynikach postępowania

 9. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-10/2016
  o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8

  „Usługa druku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza
  ZNiO z podziałem na części:
  Część 1 – druk folderów, zaproszenia, plansz
  Część 2 – druk ulotek, plakatów, pocztówek, teczek, roll-upu, ulotki, zaproszenia, karty pracy,
  mapki”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 – osoby fizyczne
  Wykaz usług
  Opis przedmiotu zamówienia
  Wykaz sprzętu
  Projekt umowy
  Oświadczenie grupy kapitałowej
  Wyjaśnienie 06.07.2016
  Wyjaśnienie 08.07.2016
  Opis przedmiotu zamówienia 08.07.2016
  Informacja o wynikach postępowania przetargowego dla zadania nr 1

 10. Przetarg nieograniczony DZP-2621-11/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
  „Druk offsetowy jednej książki wraz z oprawą i dostawą na potrzeby ZNiO”

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik Nr 1 – formularz oferty
  Załącznik nr 2 – oświadczenia o wykluczeniu
  Załącznik nr 3 – oświadczenia o spełnianiu warunków
  Załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
  Załącznik nr 5 – Projekt umowy
  Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia
  Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) – 16.08.2016
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – 26.08.2016

 11. Przetarg nieograniczony DZP-2621-13/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
  „Książki i inne druki na potrzeby ZNiO”

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik nr 1 – formularz oferty
  Załącznik nr 2 – oświadczenia o wykluczeniu
  Załącznik nr 3a – oświadczenia o spełnianiu warunków dla zadania 1
  Załącznik nr 3b – oświadczenia o spełnianiu warunków dla zadania 2
  Załącznik nr 3c – oświadczenia o spełnianiu warunków dla zadania 3
  Załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
  Załącznik nr 5a – Projekt umowy dla zadania 1
  Załącznik nr 5b – Projekt umowy dla zadania 2
  Załącznik nr 5c – Projekt umowy dla zadania 3
  Załącznik nr 6a – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1
  Załącznik nr 6b – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2
  Załącznik nr 6c – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 3
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016.09.01
  Informacja dla wykonawców
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 14.09.2016 r.

 12. Przetarg nieograniczony DZP-2621-14/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
  „Druk trzech książek na potrzeby ZNiO”

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik nr 1 – formularz oferty
  Załącznik nr 2 – oświadczenia o wykluczeniu
  Załącznik nr 3 – oświadczenia o spełnianiu warunków
  Załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
  Załącznik nr 5 – Projekt umowy
  Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia
  Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 13. Przetarg nieograniczony DZP-2621-15/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
  Druk książki i czasopisma na potrzeby ZNiO

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik nr 1 – formularz oferty
  Załącznik nr 2 – oświadczenia o wykluczeniu
  Załącznik nr 3 – oświadczenia o spełnianiu warunków
  Załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
  Załącznik nr 5 – Projekt umowy
  Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia
  Informacja dla wykonawców
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 14. Przetarg nieograniczony DZP-2621-16/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
  Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Wydawnictwa Ossolineum

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik nr 1 – formularz oferty
  Załącznik nr 2 – oświadczenia o wykluczeniu
  Załącznik nr 3 – oświadczenia o spełnianiu warunków
  Załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
  Załącznik nr 5 – Projekt umowy
  Wyjaśnienie treści SIWZ – 6.10.2016
  Modyfikacja treści SIWZ 7.10.2016
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 7.10.2016
  Informacja dla wykonawców (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 12.10.2016
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 15. Przetarg nieograniczony DZP-2621-12/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8:
  „Dzierżawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby ZNiO”

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 3 zadania
  Załącznik nr 1 – formularz oferty
  Załącznik nr 2 – oświadczenia o wykluczeniu
  Załącznik nr 3a – oświadczenia o spełnianiu warunków dla zad. 1
  Załącznik nr 3b – oświadczenia o spełnianiu warunków dla zad. 2
  Załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
  Załącznik nr 5a – Projekt umowy dla zadania 1
  Załącznik nr 5b – Projekt umowy dla zadania 2
  Załącznik nr 5c – Projekt umowy dla zadania 3
  Wzór protokołu odbioru – załącznik do umowy
  Warunki serwisu – zał. nr 3 do umowy nr 5a
  Warunki serwisu – zał. nr 3 do umowy nr 5b
  Wzór protokołu dokonania naprawy – zał. do Warunków serwisu
  Załącznik nr 6a – OPZ dla zadania 1
  Załącznik nr 6b – OPZ dla zadania 2
  Załącznik nr 6c – OPZ dla zadania 3
  Załącznik nr 7a – Wykaz osób i wykaz dostaw dla zad. 1
  Załącznik nr 7b – Wykaz osób i wykaz dostaw dla zad. 2
  Wyjaśnienie treści SIWZ 17.10.2016

Zapytania ofertowe

 1. Opracowanie dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby ZNiO. – 10.06.2016
 2. Opracowanie dokumentacji wymaganej przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) na potrzeby ZNiO. – 20.06.2016
 3. Sprostowanie z dnia 21.06.2016 o terminie składania ofert
Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.