Zamówienia i zapytania 2016

Zamówienia publiczne

 1. Przetarg nieograniczony DZP-2621-20/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie sześciu książek oraz katalogu do wystawy”
 2. Przetarg nieograniczony DZP-2621-19/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Dzierżawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby ZNiO”
 3. Przetarg nieograniczony DZP-2621-18/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostawa trzech książek”
 4. Przetarg nieograniczony DZP-2621-17/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza”
 5. Przetarg nieograniczony DZP-2621-12/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Dzierżawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby ZNiO”
 6. Przetarg nieograniczony DZP-2621-16/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Wydawnictwa Ossolineum
 7. Przetarg nieograniczony DZP-2621-15/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: Druk książki i czasopisma na potrzeby ZNiO
 8. Przetarg nieograniczony DZP-2621-14/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Druk trzech książek na potrzeby ZNiO”
 9. Przetarg nieograniczony DZP-2621-13/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Książki i inne druki na potrzeby ZNiO”
 10. Przetarg nieograniczony DZP-2621-11/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Druk offsetowy jednej książki wraz z oprawą i dostawą na potrzeby ZNiO”
 11. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-10/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8 „Usługa druku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby Muzeum Pana TadeuszaZNiO z podziałem na części:Część 1 – druk folderów, zaproszenia, planszCzęść 2 – druk ulotek, plakatów, pocztówek, teczek, roll-upu, ulotki, zaproszenia, karty pracy, mapki”
 12. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-9/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8: „Druk offsetowy 3 książek wraz z oprawą i dostawą na potrzeby ZNiO”
 13. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-8/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8: „Digitalizacja zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka”
 14. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-7/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8: „Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, stacje bazowe, PC, Monitory, osprzęt komputerowy) na potrzeby ZNiO”
 15. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8: „Usługa druku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza ZNiO”
 16. Przetarg nieograniczony DZP-2621-4/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, PC, Monitory, osprzęt komputerowy) na potrzeby ZNiO”
 17. Przetarg nieograniczony DZP-2621-3/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, stacje bazowe, PC, Monitory, osprzęt komputerowy oraz aparaty) na potrzeby ZNiO”
 18. Przetarg nieograniczony DZP-2621-2/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby ZNiO”
 19. Przetarg nieograniczony DZP-2621-1/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby ZNiO”

Zapytania ofertowe

 1. Opracowanie dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby ZNiO. – 10.06.2016
 2. Opracowanie dokumentacji wymaganej przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) na potrzeby ZNiO. – 20.06.2016
 3. Sprostowanie z dnia 21.06.2016 o terminie składania ofert

Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej

 1. Zamówienie 1:
  a) Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej 24.11.2016
  b) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej 16.1.2017
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.