Zamówienia i zapytania 2018

Zamówienia publiczne 2018:

1. Sukcesywne wykonanie druku i oprawy oraz dostarczenie 12 książek- druk offsetowy- dla Wydawnictwa Ossolineum. Znak sprawy DZP-2621-1/2018

2. Kompleksowa obsługa polegająca na druku i dostawie publikacji dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Znak sprawy DZP-2621-12/2018, ZP/PN/3/2018/ZNIO

3. Sukcesywne wykonywanie druków informacyjnych i materiałów reklamowych dla Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Znak sprawy DZP-2621-09/2018, ZP/PN/2/2018/ZNIO

4. Sukcesywne wykonywanie druków informacyjnych i materiałów reklamowych dla Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Znak sprawy DZP-2621-13/2018, ZP/PN/4/2018/ZNIO

5. Usługa społeczna całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz transportów zbiorów organizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Znak sprawy DZP-2621-11/2018, ZP/US/1/2018/ZNIO

6. Usługa społeczna całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz podczas transportów zbiorów organizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Znak sprawy DZP-2621-17/2018, ZP/US/2/2018/ZNIO

7. Wykonanie druku i oprawy książki Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej (druk offsetowy) dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Znak sprawy DZP-2621-14/2018, ZP/PN/5/2018/ZNIO

8. Wykonanie druku i oprawy książki Thomasa Manna Niemieccy słuchacze! (druk offsetowy) dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Znak sprawy DZP-2621-15/2018, ZP/PN/6/2018/ZNIO

9. Wykonywanie druków informacyjnych i materiałów reklamowych – dla Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Znak sprawy: DZP-2621-16/2018, ZP/ZOC/1/2018/ZNIO, Zapytanie o cenę

10. Wykonanie druku wraz z dostarczeniem – Zeszyt do poezji nr 2  – dla Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu  Znak sprawy: DZP-2621-19/2018, ZP/ZOC/2/2018/ZNIO, Zapytanie o cenę

11. Sukcesywne wykonanie druku wraz z oprawą i dostawą 4 publikacji-druk offsetowy-dla Wydawnictwa Ossolineum. Znak sprawy: DZP-2621-20/2018, ZP/ZOC/3/2018/ZNIO Zapytanie o cenę

12. Wykonywanie druków informacyjnych i materiałów reklamowych dla Muzeum Pana Tadeusza DZP-2621-21/2018, Zapytanie o cenę

13. Usługa wykonania druku Katalogu dla Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, DZP-2621-23/2018

14. Usługę wykonania druku Katalogu wystawy „Prawem naszym zmartwychwstanie – dla Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – Zapytanie o cenę, DZP-2621-24/2018

15. Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek”. Znak sprawy: DZP-2621-25/2018

16. Świadczenie  usług serwisowych, w zakresie przeglądów okresowych i konserwacji bieżących oraz wykonywania napraw i usuwania awarii instalacji hydraulicznych – zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, woda lodowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i skroplin oraz instalacja gazowa – w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w roku 2019

17. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu kulturalnym

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.