Zamówienia i zapytania 2019

1. Usługa wykonywania druku materiałów promocyjnych  – dla Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Zapytanie o cenę DZP-2621-1/2019

2. Usługa wykonania druku i oprawy książki „Ostępy nocy” Djuny Barnes dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. DZP-2621-2/2019

3. Usługa wykonania druku i oprawy książek „Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”: Tom 3. Jan Nowak-Jeziorański, Edward Raczyński Korespondencja z lat 1952-1975, Tom 4. Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.  Zapytanie o cenę DZP-2621-5/2019

4. Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 6 książek – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum. Znak sprawy DZP-2621-4/2019

5. Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek dla Wydawnictwa Ossolineum. Znak sprawy DZP-2621-6/2019

6. Druk broszury szkoleniowej i naklejek reklamowych w ramach projektu „#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury”. Zapytanie o cenę DZP-2621-9/2019

7. Usługa społeczna – „Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu” DZP-2621-10/2019

8. Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 3 książek dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-11/2019

9. Usługa wykonania druku Sprawozdania ZNiO – dla Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Zapytanie o cenę DZP-2621-12/2019

10. Wykonanie druku i oprawy oraz dostawa książki „Muzeum Lubomirskich 1823-1940. Zbiór malarstwa” – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-13/2019

11. Wykonanie druku i oprawy oraz dostawę książki „Katalog jubileuszowy Biblioteki Narodowej”- druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum. – DZP-2621-15/2019

12. Zapytanie o cenę: „Druk materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, broszury) zawierających ofertę programową i edukacyjną realizowaną w Muzeum Pana Tadeusza w sezonie jesień-zima 2019 r.” – DZP-2621-14/2019.

13. Dostawa kompletnego systemu wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych (backup) wraz z możliwością tworzenia archiwum plikowego. DZP-2621-16/2019

14. Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. DZP-2621-17/2019

15. Druk materiałów promocyjnych i katalogu dotyczących dwóch wystaw realizowanych w MPT. Zapytanie o cenę DZP-2621-18/2019

16. Usługa dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Zamówienie z wolnej ręki DZP-2621-19/2019

17. „Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek”.  DZP-2621-20/2019

18. Usługa ubezpieczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadza SUPRA BROKERS

19. Dostawa dwóch macierzy dyskowych QNAP (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO). DZP-2621-22/2019

Zapytania ofertowe

1. Digitalizacja archiwum audiowizualnego z daru Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich na potrzeby wystawy stałej w Muzeum Pana Tadeusza w 2019 r. Zapytanie nr 1

2. Zapytanie ofertowe: Zadanie 1: Digitalizacja rękopisów z historycznych kolekcji Ossolineum pozostałych we Lwowie.                                                                                    Zadanie 2: Zdigitalizowanie materiałów z archiwum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki przechowywanych w Ossolineum we Wrocławiu.

3. Zapytanie ofertowe pn: Przygotowanie opinii eksperckiej nt. projektu budowlanego „Budowy gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich” opracowywanego przez WXCA Sp. z o.o.

4. BIEŻĄCE ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: Przygotowanie opinii eksperckiej nt. projektu budowlanego „Budowy gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich” opracowywanego przez WXCA Sp. z o.o.

5. Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i konserwacji bieżących oraz wykonywania napraw i usuwania awarii instalacji hydraulicznych – zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, woda lodowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i skroplin oraz instalacja gazowa – w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w roku 2020.

6. Zapytanie ofertowe: Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród.

Konkursy

1. Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.