Zamówienia i zapytania 2020

1.Wykonanie druku i oprawy oraz dostawa książki „Katalog druków śląskich XV-XVIII w. ze zbiorów Ossolineum” dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-1/2020 <

2.Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu” prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2019 poz.1843) i poniżej równowartości kwoty 214 000 EURO. Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 29/DF-V/KP/2020. DZP-2621-6/2020

3.„Dostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO).” DZP-2621-8/2020

4.„Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek z serii Biblioteka Narodowa – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum”. DZP-2621-7/2020

5.„Wykonanie druku i oprawy oraz dostarczenie 2 książek – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum”.  DZP-2621-9/2020

6.Druk, oprawa oraz dostawa 2 książek dla Wydawnictwa Ossolineum: S. Chutnik Miasto zgruzowstałe oraz Ossolińskie wykłady . DZP-2621-14/2020

7.Druk, oprawa oraz dostawa 2 książek dla Wydawnictwa Ossolineum: H. Zischler Kafka idzie do kina oraz A. Żychliński Zwrot przez współczesną – druk offsetowy”. DZP-2621-15/2020

8.Wymiana oświetlenia Czytelni Głównej ZNiO na zintegrowane systemowe sufitowe oświetlenie LED z możliwością sterowania  natężeniem, włączaniem / wyłączaniem i wydzielania stref oświetlenia sufitu Czytelni Głównej wraz z pełnieniem serwisu w trakcie okresu gwarancji, DZP-2621-13/2020

9.„Opracowanie dodatkowego projektu dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu”. DZP-2621-19/2020 

10. „Dostawa systemu bazodanowego do zarządzania zbiorami i procesami muzealnymi oraz bibliotecznymi z dostosowaniem do potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu wraz z migracją danych oraz modułem CMS”.  DZP-2621-24/2020

11. „Druk, oprawa oraz dostawa książki W.G. Sebalda Austerlitz dla Wydawnictwa Ossolineum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-30/2020

12. „Usługa całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz podczas transportów zbiorów organizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich – zgodnie z art.3 ust.1 ustawy o ochronie osób i mienia w obiektach ZNiO”. DZP-2621-27/2020

13. „Druk cyfrowy, oprawa oraz dostawa 2 publikacji dla Wydawnictwa Ossolineum: „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, zeszyt 31 i Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Szkice, tom I i II, red. Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła”. DZP-2621-38/2020

14. „Druk, oprawa oraz dostawa 2 książek dla Wydawnictwa Ossolineum: Arkadiusz Żychliński Zwrot przez współczesną. Pryzmaty i Anita Soroko, „Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie””. DZP-2621-39/2020

15. „Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek”. DZP-2621-31/2020

16. „Druk, oprawa oraz dostawa książki Sylwii Chutnik „Miasto zgruzowstałe” dla Wydawnictwa Ossolineum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-60/2020

17. „Dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb budynków ZNiO na okres 13 miesięcy”. DZP-2621-53/2020

18. „Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-54/2020

19. „Przebudowa instalacji chłodniczej dla Magazynu Starych Druków”. DZP-2621-47/2020

 

Zapytania ofertowe

1. ,,Dostawa 2 kompletów bramek antykradzieżowych wraz obsługującym je systemem ( dalej: system)  oraz montaż bramek  przed Czytelnią Główną ZNiO , po uprzednim wykonaniu demontażu istniejących bramek  wraz z  serwisem gwarancyjnymi”. DZP-2621-20/2020

2. „Modernizacja i wymiana  wyeksploatowanych elementów dźwigów osobowych i towarowych – wymiana przestarzałych sterowań, czynnika hydraulicznego  wraz z modernizacją oświetlenia kabin na energooszczędne oświetlenie LED”. DZP-2621-23/2020

3. „Rozbudowa systemu kontroli dostępu i systemów przywoławczych w kompleksie budynków Ossolineum”. DZP-2621-26/2020

4. „Dostawa  i wymiana źródeł światła, opraw oświetleniowych zwanych lampami oraz lamp awaryjnego oświetlenia zgodnych z CNBOP dla budynków ZNiO – Sołtysowicka 24, Szewska 37, MPT Rynek 6”. DZP-2621-36/2020

5. „Dostawa wyposażenia czytelni z przeznaczeniem do wsparcia  osób niepełnosprawnych”. DZP-2621-37/2020

6. „Dostawa ( prenumerata) czasopism użytkowych dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu”. DZP-2621-32/2020

7. „Dostawa czasopism zagranicznych na 2021 rok dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-33/2020

8. „Dostawa czasopism polskich na 2021 dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-34/2020

9. „Prenumerata drukowanych czasopism polskich na 2021 rok dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-35/2020

10. „Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i  konserwacji bieżących oraz wykonywania napraw i usuwania awarii instalacji hydraulicznych – zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, woda lodowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i skroplin oraz instalacja gazowa – w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w roku 2021”. DZP-2621-40/2020

11. Świadczenie usługi w zakresie obsługi technicznej instalacji i urządzeń systemów bezpieczeństwa : systemu sygnalizacji włamań i napadów (SSWiN), dozoru wizyjnego (CCTV), rejestracji czasu pracy (RCP), kontroli dostępu (KD), domofonowego  w obiektach Zamawiającego na terenie Wrocławia w 2021 roku. DZP-2621-48/2020

12. „Konserwacje, usuwanie awarii i usterek instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie pomiarów   tych urządzeń i instalacji w obiektach ZNiO w 2021r”. DZP-2621-55/2020

13. „Konserwacja i serwisy systemów p.poż, SSP, ODD, SUG w obiektach ZNiO”. DZP-2621-57/2020

14. „Naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigów osobowych w budynkach ZNiO w 2021-2022”. DZP-2621-56/2020

15. „Konserwacje, usuwanie awarii i usterek instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie pomiarów tych urządzeń i instalacji w obiektach ZNiO w 2021”. DZP-2621-65/2020

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.