Zamówienia i zapytania 2020

1.Wykonanie druku i oprawy oraz dostawa książki „Katalog druków śląskich XV-XVIII w. ze zbiorów Ossolineum” dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-1/2020 <

2.Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu” prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2019 poz.1843) i poniżej równowartości kwoty 214 000 EURO. Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 29/DF-V/KP/2020. DZP-2621-6/2020

3.„Dostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO).” DZP-2621-8/2020

4.„Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek z serii Biblioteka Narodowa – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum”. DZP-2621-7/2020

5.„Wykonanie druku i oprawy oraz dostarczenie 2 książek – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum”.  DZP-2621-9/2020

6.Druk, oprawa oraz dostawa 2 książek dla Wydawnictwa Ossolineum: S. Chutnik Miasto zgruzowstałe oraz Ossolińskie wykłady . DZP-2621-14/2020

7.Druk, oprawa oraz dostawa 2 książek dla Wydawnictwa Ossolineum: H. Zischler Kafka idzie do kina oraz A. Żychliński Zwrot przez współczesną – druk offsetowy”. DZP-2621-15/2020

8.Wymiana oświetlenia Czytelni Głównej ZNiO na zintegrowane systemowe sufitowe oświetlenie LED z możliwością sterowania  natężeniem, włączaniem / wyłączaniem i wydzielania stref oświetlenia sufitu Czytelni Głównej wraz z pełnieniem serwisu w trakcie okresu gwarancji, DZP-2621-13/2020

9.„Opracowanie dodatkowego projektu dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu”. DZP-2621-19/2020 

10. „Dostawa systemu bazodanowego do zarządzania zbiorami i procesami muzealnymi oraz bibliotecznymi z dostosowaniem do potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu wraz z migracją danych oraz modułem CMS”.  DZP-2621-24/2020

11. „Druk, oprawa oraz dostawa książki W.G. Sebalda Austerlitz dla Wydawnictwa Ossolineum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. DZP-2621-30/2020

 

Zapytania ofertowe

1. ,,Dostawa 2 kompletów bramek antykradzieżowych wraz obsługującym je systemem ( dalej: system)  oraz montaż bramek  przed Czytelnią Główną ZNiO , po uprzednim wykonaniu demontażu istniejących bramek  wraz z  serwisem gwarancyjnymi”. DZP-2621-20/2020

2. „Modernizacja i wymiana  wyeksploatowanych elementów dźwigów osobowych i towarowych – wymiana przestarzałych sterowań, czynnika hydraulicznego  wraz z modernizacją oświetlenia kabin na energooszczędne oświetlenie LED”. DZP-2621-23/2020

3. „Rozbudowa systemu kontroli dostępu i systemów przywoławczych w kompleksie budynków Ossolineum”. DZP-2621-26/2020

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.