Zamówienia i zapytania 2020

  1. Wykonanie druku i oprawy oraz dostawa książki „Katalog druków śląskich XV-XVIII w. ze zbiorów Ossolineum” dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-1/2020
  2. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu” prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2019 poz.1843) i poniżej równowartości kwoty 214 000 EURO. Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 29/DF-V/KP/2020. DZP-2621-6/2020
  3. „Dostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO).” DZP-2621-8/2020
  4. „Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek z serii Biblioteka Narodowa – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum”. DZP-2621-7/2020
  5. „Wykonanie druku i oprawy oraz dostarczenie 2 książek – druk offsetowy – dla Wydawnictwa Ossolineum”.  DZP-2621-9/2020
  6. Druk, oprawa oraz dostawa 2 książek dla Wydawnictwa Ossolineum: S. Chutnik Miasto zgruzowstałe oraz Ossolińskie wykłady . DZP-2621-14/2020
  7. Druk, oprawa oraz dostawa 2 książek dla Wydawnictwa Ossolineum: H. Zischler Kafka idzie do kina oraz A. Żychliński Zwrot przez współczesną – druk offsetowy”. DZP-2621-15/2020
Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.