Zamówienia i zapytania 2014

Zapytania ofertowe

 1. Wykonanie teczek kartonowych z klapami
  – Wyjaśnienie
  – Wybór oferty najkorzystniejszej
 2. Zapytanie ofertowe oprawa czasopism 2014
  – Brak rozstrzygnięcia
 3. Oprawa czasopism wraz z odbiorem materiałów i dostawą po oprawieniu na potrzeby ZNiO
  – Wybór oferty najkorzystniejszej

Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej

 1. Zamówienie 1:
  a) Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej
  b) Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej
 2. Zamówienie 2:
  a) Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej
  b) Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej

Zamówienia publiczne

 1. Przetarg nieograniczony DZP-2621-1/2014 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Wydruk zaproszeń, plakatów, folderów, katalogu, ulotki wraz z dostawą na wystawy organizowane w ZNiO:
  1) „Historia rękopisu Pana Tadeusza – teksty, konteksty, realia. II odsłona”;
  2) „Portret staropolski. Genealogia rodu Sapiehów”;
  3) „Ossolineum było dla mnie drugim domem rodzinnym.” Sapiehowie i Zakład Narodowy im. Ossolińskich
  4) „Władysław Bartoszewski w karykaturze”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zmiana treści SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiana treści siwz i ogłoszenia
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 2. Przetarg nieograniczony DZP-2621-2/2014 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik B – lista obiektów
  Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 3. Zapytanie o cenę: DZP-2621-3/2014
  Druk wydawnictw towarzyszących wystawie „Znak i karabin do ręki bierzem. Powstanie Styczniowe i Rząd Narodowy 1893-1864” wraz z katalogiem promującym publikacje Ossolineum na Targi Książki oraz z dodrukiem 5 publikacji serii Biblioteka Narodowa dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 4. Przetarg nieograniczony DZP-2621-4/2014 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Konserwacja i uzupełnienie brakujących elementów makiety „Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa” inż. Janusza Witwickiego
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Program prac konserwatorskich – załącznik A do siwz
  Załącznik B1 do siwz
  Załącznik B2 do siwz
  Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia konserwatorskiego na powadzenie prac konserwatorskich – załącznik C do siwz
  Decyzja nr 865/2013– Pozwolenie konserwatorskie wraz z decyzja zmieniającą 961/2013 – załącznik D do siwz
  + dokumentacja fotograficzna – załącznik D do siwz
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiana treści siwz i ogłoszenia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 5. Przetarg nieograniczony DZP-2621-5/2014 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania
  dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o Zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiana treści siwz i ogłoszenia
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22-04-2014)
  Zmiana treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu(22-04-2014)
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 6. Przetarg nieograniczony DZP-2621-6/2014 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”
  Ogłoszenie o Zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik A do SIWZ
  Wyjaśnienie treści siwz
  Wyjaśnienie treści siwz (07.05.2014)
  Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienie treści siwz (16.05.2014)
  Wyjaśnienie treści siwz(20.05.2014)
  Edytowalna wersja siwz + edytowalny obowiązujący załącznik nr 6
  Wyjaśnienie treści siwz(20.05.2014)
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 7. Przetarg nieograniczony DZP-2621-7/2014 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk wraz z dostawą książki Jerzego Regulskiego
  „Życie splecione z Historią”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Załącznik A do siwz
  Ogłoszenie o zmianie zamówienia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 8. Przetarg nieograniczony DZP-2621-8/2014 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Konserwacja i wykonanie kopii szkatuły do przechowywania rękopisu Pana Tadeusza w ramach projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Załącznik nr A do SIWZ
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 9. Przetarg nieograniczony DZP-2621-9/2014 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Przebudowa zabytkowego obiektu wraz z jego wyposażeniem oraz digitalizacją zbiorów w ramach Projektu pn. Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę
  Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji
  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
  Część I SIWZ – IDW (pdf)
  Część I SIWZ – IDW – wersja edytowalna (doc)
  Część II i III (.zip – 584MB)
  Wyjaśnienie treści siwz (04.08.2014)
  Załącznik: Część III 2 2 6 4 rysunki (04.08.2014)(.zip – 28MB)
  Przekazane do publikacji ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.08.2014)
  Pliki dot. automatyki + wyposażenia ekspozycyjnego niestandardowego (06.08.2014)(pdf + zip)
  Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu (06.08.2014)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji (11.08.2014)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane 13.08.2014)
  Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu (11.08.2014)
  Załącznik (11.08.2014)(.zip – 125MB) [alternatywny link – we.tl/U0IopRk6Si]
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji (12.08.2014)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane (15.08.2014)
  Zmian treści siwz i ogłoszenia (12.08.2014)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji (13.08.2014)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane (15.08.2014)
  Zmian treści siwz i ogłoszenia (13.08.2014)
  Zmiana treści siwz (14.08.2014)
  Zmiana treści siwz (19/08/2014) / Rys. 1 / Rys. 2
  Zmiana treści siwz (20.08.2014)
  Zmiana treści siwz (22.08.2014)
  Zmiana treści siwz (25.08.2014)
  Zmiana treści siwz (26.08.2014)
  Zmiana treści siwz (27.08.2014)
  Zmiana treści siwz (29-08-2014)
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane
 10. Przetarg nieograniczony DZP-2621-10/2014 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk publikacji oraz materiałów promocyjnych związanych z obchodami roku Jana Nowaka-Jeziorańskiego
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Wyjaśnienie treści siwz
  Wyjaśnienie treści siwz (26.08.2014)
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 11. Przetarg nieograniczony DZP-2621-11/2014 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego na potrzeby ZNiO
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 12. Przetarg nieograniczony DZP-2621-12/2014 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz z dostępem do elektronicznej bazy ISSN w 2015 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Wyjaśnienie treści siwz
  Wyjaśnienie treści siwz(08.10.2014)
  Wyjaśnienie treści siwz(09.10.2014)
  Zmiana treści siwz(14.10.2014)
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 13. Przetarg nieograniczony DZP-2621-13/2014 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia w ramach Projektu pn. „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”.
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Część I SIWZ IDW
  Część II – SIWZ – Akt Umowy
  Część III – SIWZ – OPZ
  Załączniki
  Zmiana treści siwz
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 14. Zapytanie o cenę nr DZP-2621-16/2014
  Druk offsetowy publikacji „Cmentarz Powązkowski. Panteon polski” wraz z oprawą i dostawą na potrzeby ZNiO”
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 15. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-17/2014 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8
  Prenumerata 1162 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2015 zgodnie z wykazami
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Załącznik A
  Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I i unieważnieniu postępowania w części II, III, IV, V, VI
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 16. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-18/2014 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8
  Konserwacja i digitalizacja zabytków bibliotecznych w ramach Projektu pn. „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Załącznik A – Wyciąg z inwentarza
  Załącznik B – Lista obiektów w formie tabeli
  Załącznik C – Wymagania dot. digitalizacji
  Załącznik D – Lista digitalizacyjna
  Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.11.2014)
  Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu (26.11.2014)
  Informacja o unieważnieniu postępowania
 17. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-19/2014 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8
  Druk offsetowy 4 publikacji z serii Biblioteka Narodowa wraz z oprawą i dostawą do ZNiO
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 18. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-20/2014 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8
  Prenumerata 974 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2015 zgodnie z wykazami
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Załącznik A
  Informacja o unieważnieniu postępowania w części I, II, III, IV, V
 19. Zamówienie z wolnej ręki DZP-2621-21/2014
  Prenumerata 76 tytułów czasopism polskich na 2015 r.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 20. Przetarg nieograniczony DZP-2621-22/2014 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Konserwacja i digitalizacja obrazów olejnych w ramach Projektu pn. „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Załącznik A – Wyciąg z inwentarza
  Załącznik B – Wymagania dot. digitalizacji
  Wyjaśnienie treści siwz
  Wyjaśnienie treści siwz (12.01.2015)
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 21. Przetarg nieograniczony DZP-2621-23/2014 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Konserwacja i digitalizacja zabytków bibliotecznych w ramach Projektu pn. „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik B – Tabela
  Załącznik C – wymagania dot. digitalizacji
  Załącznik D – lista digitalizacyjna
  Wyjaśnienie treści siwz
  Wyjaśnienie treści siwz (12.01.2015)
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Telefon kontaktowy  (071) 3444471 wew. 166 (godz. 8-15) w dni robocze

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.