Zamówienia publiczne 2012

tel. (071) 3444471 wew. 166 (godz. 8-15) w dni robocze

UWAGA:
W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego www.oss.wroc.pl,ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 6, art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami w treści SIWZ jakie postawił Zamawiający, jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy.

 1. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-1/2012 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Digitalizacja zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Wykaz czasopism
  Wykaz rękopisów
  Ogłoszenie opublikowane
  Zmiana treści SIWZ
  Sprostowanie
  Zmiana treści SIWZ + Załącznik 1 i Załącznik 2 (Załączniki w pliku *.zip)
  Zmiana treści SIWZ nr 2 + Załącznik nr 1 – Wzorzec
  Sprostowanie 2
  Wyjaśnienie
  Zmiana treści SIWZ
  Zmiana terminu
  Zmiana treści SIWZ
  Zmiana treści SIWZ
  Wyjaśnienie
  Zmiana Terminu
  Wyjaśnienie
  Zmiana Terminu (18.04.2012)
  Zmiana treści SIWZ (20.04.2012)
  Ogłoszenie opublikowane (20.04.2012)
  Zmiana treści SIWZ (25.04.2012)
  Zmiana ogłoszenia opublikowana
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do UOPWE
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane
 2. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-2/2012 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zmiana treści SIWZ
  Wyjaśnienie
  Wyjaśnienie (05.04.2012)
  Unieważnienie postępowania
 3. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-3/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk plakatu, folderu, zaproszenia oraz publikacji Leszka Machnika, Beaty Długajczyk „Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak – Jeziorańskich w ZNiO. Obrazy – miniatury – akwarele-rysunki”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyjaśnienie
  Zmiana treści SIWZ
  Zmiana ogłoszenia
  Zmiana treści SIWZ (11.04.2012)
  Zmiana ogłoszenia (11.04.2012)
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 4. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-4/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego dla Zakładu Narodowego
  im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zmiana treści SIWZ
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 5. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-5/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Zawiadomienie o powtórzeniu czynności oraz unieważnieniu postępowania
 6. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk plakatu, folderu w trzech wersjach językowych, katalogu dla dorosłych i katalogu dla dzieci wraz z wykonaniem segregatora do wystawy „Historia rękopisu Pana Tadeusza”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zmiana treści SIWZ
  Zmiana ogłoszenia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Informacja o udzieleniu zamówienia
 7. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-7/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zmiana treści SIWZ (22.05.2012)
  Zmiana treści SIWZ nr 2 (23.05.2012)
  Zmiana treści SIWZ nr 3 (24.05.2012)
  Zmiana treści SIWZ nr 4 (25.05.2012)
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zawiadomienie o powtórzeniu czynności i wyborze oferty najkorzystniejszej
  Zawiadomienie o powtórzeniu czynności, wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania
 8. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-8/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk publikacji – Juliusz Słowacki „Dziennik z lat 1847-1849”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zmiana treści SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienie
  Zmiana treści SIWZ (18.06.2012)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 9. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-9/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyjaśnienie
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 10. Przetarg nr DZP-2621-10/2012 – zamówienie z wolnej ręki.
  Opracowanie projektu ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza oraz jej elementów towarzyszących uwzględniającego zalecenia i wytyczne Sądu Konkursowego zawarte w opinii o pracy konkursowej
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy przesłany do UOPWE
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do UOPWE
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane
 11. Przetarg nr DZP-2621-11/2012 – zamówienie z wolnej ręki.
  Opracowanie autorskiej dokumentacji aranżacji wystawy stałej „Muzeum Pana Tadeusza GABINETY WIELKICH POLAKÓW”
  Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante przesłany do UOPWE
  Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante opublikowane
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do UOPWE
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane
 12. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-12/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk wydawnictw i materiałów promocyjnych na wystawę „100 lat Introligatorni w Ossolineum”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 13. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-13/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Prenumerata 1146 drukowanych tytułów czasopism polskich i zagranicznych na 2013 wraz z dostępem do elektronicznej bazy ISSN w 2013 roku.
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyjaśnienie
  Zmiana treści SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części VII i unieważnieniu postępowania w części I, II, III, IV, V, VI
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cześć VII
 14. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-14/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury IT Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 15. Zamówienie z wolnej ręki DZP-2621-15/2012
  Zakup znaku słowno graficznego Biblioteka Narodowa Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, na które udzielone jest prawo ochronne nr R 173325 w Urzędzie patentowym RP
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 16. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-16/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyjaśnienie treści SIWZ
  Zmiana treści SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 17. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-17/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk Czasopisma Z. 23 Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyjaśnienie
  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 18. Konkurs – DZP-2621-18/2012 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Opracowanie znaku graficznego – logo Muzeum Pana Tadeusza
  Ogłoszenie o Konkursie
  Regulamin Konkursu
  Odpowiedź 05.11.2012
  Odpowiedź 12.11.2012
  Odpowiedź 15.11.2012 (nr 1)
  Odpowiedź 15.11.2012 (nr 2)
  Odpowiedź 19.11.2012 (nr 1)
  Odpowiedź 19.11.2012 (nr 2)
  Odpowiedź 23.11.2012
  Lista prac, które wpłynęły na „Konkurs na opracowanie znaku graficznego-logo Muzeum Pana Tadeusza”
  Decyzja Sądu Konkursowego
 19. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-19/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Prenumerata 1030 tytułów drukowanych czasopism polskich na 2013 zgodnie z załączonymi wykazami
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Informacja o unieważnieniu postępowania
 20. Zamówienie z wolnej ręki – DZP-2621-20/2012
  Wymiana serwera systemu „Symfonia” wraz z instalacją i konfiguracją oprogramowania oraz przeniesieniem danych
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 21. Zapytanie o cenę DZP-2621-21/2012
  Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 22. Zamówienie z wolnej ręki – DZP-2621-22/2012
  Prenumerata 199 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2013 r.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 23. Zamówienie z wolnej ręki – DZP-2621-23/2012
  Prenumerata 83 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2013 r.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 24. Zamówienie z wolnej ręki – DZP-2621-24/2012
  Zakup znaku słowno graficznego ZNiO, na które udzielone jest prawo ochronne nr R 80 959 w Urzędzie patentowym RP
  Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante wysłane do DUUE
  Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante opublikowane
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane do DUUE
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane
 25. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-25/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 26. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-26/2012 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk publikacji Elżbiety Baran – Katalog monet polskich w zbiorach ZNiO. Tom 2: Monety Jagiellońskie 1434-1501
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowania do 14.000 Euro

 1. Zakup wraz z dostawą, montażem oraz przeszkoleniem pracowników – gilotyny elektrycznej do cięcia papieru, kartonu – 1 szt.
  Zapytanie ofertowe
  Wybór oferty
 2. Zakup wraz z dostawą, montażem oraz przeszkoleniem pracowników – nożyc introligatorskich, ręcznych, żeliwnych, przeznaczonych do cięcia tektur (minimum 3 mm), papieru, tworzyw sztucznych, skóry – 1 szt.
  Zapytanie ofertowe
  Wybór oferty

Przetarg na dzierżawę gruntu

Ogłoszenie
Regulamin przetargu

plan sytuacyjny
Zapytanie i odpowiedź
Odpowiedź na zapytania
Wyniki przetargu
Informacja o podpisaniu umowy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.