Zamówienia publiczne 2011

tel. (071) 3444471 wew. 166 (godz. 8-15) w dni robocze

UWAGA:
W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego www.oss.wroc.pl,ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 6, art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami w treści SIWZ jakie postawił Zamawiający, jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy.

 1. Zamówienie z wolnej ręki nr DZP-2621-1/2011
  Wsparcie techniczne w zakresie oprogramowania Symfonia Forte wykorzystywanego dla potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 2. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-2/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 3. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-3/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk Rocznika Wrocławskiego – t. 12
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 4. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-4/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 5. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-5/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 6. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk dwóch folderów na potrzeby ZNiO
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 7. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-7/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 8. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-8/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 9. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-9/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk Czasopisma Z. 22 Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 10. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-10/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Prenumerata 110 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2012 zgodnie z załączonym wykazem oraz dostęp do elektronicznej bazy ISSN w 2012 roku.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 11. KONKURS NA KONCEPCJĘ EKSPOZYCJI STAŁEJ MUZEUM PANA TADEUSZA W KAMIENICY POD ZŁOTYM SŁOŃCEM
  DZP-2621-11/2011

  Ogłoszenie o konkursie
  Regulamin Konkursu
  Program Metytoryczny Konkursu
  Załączniki do konkursu (ZIP, 264MB)
  Odpowiedź na zapytania
  Sprostowanie
  Odpowiedzi na pytania i zmiana treści regulaminu
  Informacja o wynikach
  Odpowiedź na pytanie
  Odpowiedź na pytanie (02.12.2011)
  Odpowiedź na pytanie (20.12.2011)
  Odpowiedź na pytanie (13.01.2012)
  Odpowiedź na pytanie (18.01.2012)
  Odpowiedź na pytanie (25.01.2012)
  Odpowiedź na pytanie (26.01.2012)
  Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego
  Wyrok Sądu Konkursowego
  Zawiadomienie o wynikach Konkursu
  Ogłoszenie o wynikach Konkursu
 12. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-12/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk publikacji „Lwowskie zbiory publiczne, kolekcje prywatne i wystawy w latach 1861-1939 w drukach z zasobu bibliotecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Katalog” opracowanej przez P. Krzysztofa Gluzińskiego
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 13. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-13/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 14. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-14/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Prenumerata 1088 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2012 r. – 4 części
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Informacja o unieważnieniu postępowania
 15. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-15/2011 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Prenumerata 1088 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2012 r. – 4 części
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Informacja o unieważnieniu postępowania
 16. Zapytanie o cenę DZP-2621-16/2011
  Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 17. Zamówienie z wolnej ręki nr DZP-2621-17/2011
  Utrzymywanie i rozszerzenie oprogramowania VTLS Inc.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 18. Zapytanie o cenę DZP-2621-18/2011
  Zakup i dostawa środków czystości dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 19. Zamówienie z wolnej ręki DZP-2621-20-2011
  Prenumerata 208 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2012 r.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 20. Zamówienie z wolnej ręki DZP-2621-21-2011
  Prenumerata 66 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2012 r.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

UWAGA:
W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego www.oss.wroc.pl, ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 6, art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami w treści SIWZ jakie postawił Zamawiający, jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.