Zapraszamy na dwa wykłady naukowe o charakterze otwartym

Mamy przyjemność zaprosić na dwa wykłady poświęcone tematyce numizmatycznej. Prelegentami będą: dr Roger Bland (Muzeum Brytyjskie) oraz dr Ute Wartenberg Kagan (Amerykańskie Towarzystwo Numizmatyczne).


29 czerwca 2017 (czwartek), godz. 13.00
Sala Konferencja, Stara Plebania, Ossolineum (ul. Szewska 37)

dr Roger Bland, Muzeum Brytyjskie
Jak znaleziska monet zmieniają oblicze Rzymskiej Brytanii: wpływ użycia wykrywaczy metali
How coin finds are changing the face of Roman Britain: the contribution of metal detecting

Wykład dr. Rogera Blanda

Dr Roger Bland

W 1991 r. obronił doktorat z numizmatyki rzymskiej III w. w college uniwersyteckim w Londynie. W latach 1979-2015 pracownik Muzeum Brytyjskiego m.in. kierownik Działu Monet i Medali, następnie kierownik Działu Zabytków Ruchomych i Skarbów. Delegat Muzeum w rządowym Departamencie Kultury, Mediów i Sportu, gdzie doradzał przy określeniu ram i implementacji Treasure Act (1994-2003).  Od 2000 r. sekretarz Panelu Doradczego ds. Nielegalnego Handlu (Illicit Trade Advisory Panel). Doradca w zakresie przystąpienia przez Wielką Brytanię do Konwencji UNESCO w 2002 r. i przyjęcia Dealing in Cultural Objects (Offences) Act w 2003 r. Odpowiadał za wdrożenie Systemu Ewidencji Zabytków Ruchomych (Portable Antiquities Scheme, PAS), którym kierował w latach 2005-2015. W tym czasie liczba zewidencjonowanych zabytków doszła do miliona obiektów.

Obecnie, profesor wizytujący na Uniwersytecie w Leicester oraz wykładowca w Instytucie Archeologii college’u uniwersyteckieo w Londynie. Członek wielu prestiżowych instytucji i stowarzyszeń brytyjskich m.in. Instytutu Badań Archeologicznych im. MacDonalda przy Uniwersytecie w Cambridge, Towarzystwa Starożytności, Brytyjskiego Towarzystwa Numizmatycznego (prezydent) i Królewskiego Towarzystwa Numizmatycznego (wiceprezydent), Instytutu Archeologów Terenowych, Rady Archeologów Brytyjskich, Stowarzyszenia Muzeów, Grupy Badań nad Zabytkami, Towarzystwa Archeologów Muzealników.

Autor licznych publikacji w zakresie archeologii i numizmatyki antycznej.

Odznaczony srebrnym medalem Królewskiego Towarzystwa Numizmatycznego w 2014 r., ustanowionym w 1883 r. i przyznawanym osobom najbardziej zasłużonym na polu numizmatyki.


3 lipca 2017 (poniedziałek), godz. 13.00
Sala Konferencja, Stara Plebania, Ossolineum (ul. Szewska 37)

dr Ute Wartenberg Kagan, Amerykańskie Towarzystwo Numizmatyczne
Narodziny monety: stare pytania – nowe odpowiedzi
The Birth of Coinage: Old questions – new answers

Wykład dr. Ute Wartenberg Kagan

Dr Ute Wartenberg Kagan

Kształciła się w Saarbrücken w Niemczech. Stypendystka Uniwersytetu Oksfordzkiego, na którym doktoryzowała się w 1991 r. z literatury greckiej ze specjalnością w papirologii. Od 1999 r. dyrektor wykonawczy Amerykańskiego Towarzystwa Numizmatycznego (American Numismatic Society, ANS).  W latach 1991 – 1998 r. kurator zbioru starożytnych monet greckich w Muzeum Brytyjskim. Organizator wielu wystaw m.in. w Muzeum Brytyjskim i ANS, w tym Drachmas, Doubloons and Dollars, The History of Money w Federalnym Banku Rezerw w Nowym Jorku w 2002 r., otwartej przez Alana Greenspana (30 tys. odwiedzających). Współorganizowała, wraz z Muzeum Numizmatycznym w Atenach, jedną z pierwszych wystaw numizmatycznych on-line, Presveis: One currency for Europe, finansowaną ze środków UE.

Zainteresowania Ute Wartenberg Kagan koncentrują się na numizmatyce antycznej, szczególnie najwcześniejszych monetach srebrnych i elektronowych z VI w. przed Chr. oraz mennictwie i ekonomii Greków w okresie archaicznym i mennictwie Achemenidów w Persji. Osobnym polem zainteresowań jest historia monetarna USA.

Ma na koncie liczne publikacje m.in. Coins Hoards VIII i Coin Hoards IX (współautorstwo z: Andrew Meadows), After Marathon. War, Society and Money in Fifth-Century Greece; The Oxyrhynchus Papyri Vol. LXIV

 

Wizyty obydwu prelegentów zostały sfinansowane ze środków Gminy Wrocław w ramach programu Visiting Professors, fundusz Scientiae Wratislavienses.

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.