Zaproszenie do Pracowni Konserwatorskiej

Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
dr Adolf Juzwenko
w dniu 13 lipca 2012 r.
w godzinach 10.00 – 14.00

zaprasza do Pracowni Konserwatorskiej
na spotkanie promujące:

„Doposażenie Pracowni Konserwatorskiej
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu”.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zainteresowane osoby i instytucje  prosimy o wcześniejszy kontakt z kierownikiem Pracowni Konserwatorskiej mgr Małgorzatą Grocholską:
tel. 724 555 903
mail: malgorzata.grocholska@znio.pl


Realizując działalność statutową w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa narodowego Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu systematycznie rozwija działającą w jego strukturach Pracownię Konserwatorską i Introligatorską, której setną rocznicę  powstania obchodzimy w roku 2012.

Ogromne potrzeby w zakresie konserwacji zabezpieczającej, konieczność wykonywania licznych opraw passe-partout, obwolut, pudeł, teczek specjalistycznych do długoterminowego przechowywania zbiorów muzealnych i bibliotecznych wymagają posiadania profesjonalnego sprzętu konserwatorskiego i introligatorskiego.

Dzięki pozytywnemu ustosunkowaniu się Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wniosku o dofinansowanie zadania „Doposażenie pracowni konserwatorskiej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu”, Ossolineum uzyskało dotację w kwocie 72000 zł w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych.
W ramach zadania zakupione zostały dwa urządzenia:
krajarka elektryczna
nożyce introligatorskie

Łączny koszt zadania wyniósł 118724,52 zł brutto
Nowoczesne i profesjonalne urządzenia dają gwarancję obsługi zgodnej z unijnymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dzięki zwiększonym możliwościom Pracowni Konserwatorskiej w zakresie wykonywania opraw i opakowań ochronnych w pierwszej kolejności wymienione zostaną zakwaszone passe-partout zbiorów Gabinetu Grafiki, oraz zabezpieczone przez wykonanie fascykuł i obwolut zabytkowe zbiory druków XIX-wiecznych tzw. zespół lwowski.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.