Zaproszenie na konferencję || Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym, 15–16 maja 2024 r.

Zaproszenie na konferencję
Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym

15–16 maja 2024 r.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

 

Muzeum Książąt Lubomirskich – Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich obchodzi swoje dwusetlecie. Z tej okazji chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa na konferencję naukową pt. Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Pomian, drugi dzień rozpocznie wykład prof. dr. hab. Tomasza de Rosseta.

Muzea odgrywają ważną rolę w społeczeństwie. Z jednej strony są jego odzwierciedleniem, z drugiej strony je kształtują. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – historyków, historyków sztuki, badaczy, praktyków i miłośników muzealnictwa. Podczas konferencji zastanowimy się wspólnie nad rolą muzealnictwa w kształtowaniu tożsamości kulturowej Polski.

Rada Naukowa:

 • dr hab. Krzysztof Pomian, Centre National de la Recherche Scientifique
 • dr hab. Tomasz de Rosset, Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Anna Ziębińska-Witek, Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii, Wydział Historii i Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Piotr Jaworski, Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 Proponowane bloki tematyczne:

 • myśl kuratorska – organizacja, aranżacja, promocja, katalogi, finansowanie wystaw
 • praca w muzeum – powiększanie zbiorów, inwentaryzacja
 • wpływ myśli muzealniczej z XIX wieku i początku XX wieku na działalność muzeów w okresie międzywojennym
 • muzealnictwo polskie a odzyskanie niepodległości
 • edukacja muzeologiczna – studia, kursy, szkolenia, dokształcanie pracowników
 • infrastruktura – nowe muzea, adaptacja zabytkowych budynków
 • publiczność w muzeach – edukacja wydarzenia, przewodnicy

 Zapraszamy do przysyłania propozycji wystąpień:

 • tytuł,
 • abstrakt (do 200 słów),
 • zestaw 5 słów kluczowych,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (w załączeniu do wiadomości z zaproszeniem),
 • na referat zaplanowano 20 min.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: konferencja_MKL@ossolineum.pl.

Termin zgłoszeń: 15.03.2024 roku.

O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy do 15.04.2024 roku.

Do końca 2024 roku planujemy wydać w Wydawnictwie Ossolineum publikację pokonferencyjną (wyłącznie w formie e-booka). Termin nadsyłania artykułów do druku: 31.05.2024 roku.

Konferencja jest bezpłatna. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz noclegu, jednak służą pomocą w znalezieniu dogodnego miejsca.

Wszelkie pytania prosimy kierować do przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji, doktora Pawła Milejskiego, na adres: pawel.milejski@ossolineum.pl.

Załączniki:
Zaproszenie. Konferencja „Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym”
Formularz rejestracji. Konferencja

 


Konferencja zorganizowana w ramach jubileuszu 200-lecia Muzeum Książąt Lubomirskich.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.