Zapytanie nr 2

Zadanie 1: Digitalizacja rękopisów z historycznych kolekcji Ossolineum pozostałych we Lwowie.                                                                                                                                      Zadanie 2: Zdigitalizowanie materiałów z archiwum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki przechowywanych w Ossolineum we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Zał. A Katalog Dobrych Praktyk i Standardów Digitalizacyjnych dla Obiektów Bibliotecznych

Zał. B Standardy techniczne digitalizacji

Zał. C Wykaz obiektów zadanie 1

Zał. D Wykaz obiektów zadanie 2

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Wykaz wykonanych usług

Zał. nr 4 – Wykaz narzędzi i maszyn

Zał. nr 5 – Projekt umowy popr.11.07

Zał. nr 6 – Grupa kapitałowa

Zał. nr 7 – Oświadczenia

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana treści zapytania ofertowego 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.