Zapytanie ofertowe

Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy Załączniki Nr 1 2 3 i 5

Wzór umowy Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.