Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług serwisowych, w zakresie przeglądów okresowych i konserwacji bieżących oraz wykonywania napraw i usuwania awarii instalacji hydraulicznych – zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, woda lodowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i skroplin oraz instalacja gazowa – w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w roku 2019

Świadczenie  usług serwisowych, w zakresie przeglądów okresowych i konserwacji bieżących oraz wykonywania napraw i usuwania awarii instalacji hydraulicznych – zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, woda lodowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i skroplin oraz instalacja gazowa – w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w roku 2019.

Zapytanie ofertowe

Kopia Zał. nr 1a – Kalkulacja Ceny Przeglądów i Konserwacji Instalacji Hydraulicznych na 2019

Umowa na serwis Hydrauliczny na 2019 r.

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Zestawienie obiektów i instalacji hydraulicznych w ZNiO

Zał. nr 3 – Zakres przeglądów i konsewracji, definicje i wykaz czynności

Zał. nr 4 – Protokół z Wykonania Przeglądu Urządzenia

Zał. nr 5 – Karta obsługi serwisowej urządzenia

Zał. nr 6 – Zgłoszenie i Oświadczenie Podwykonawcy

Zał. nr 8 – Protokół Zbiorczy Odbioru Przeglądów

Zał. nr 9 – Zlecenie Naprawy

Zał. nr 10 – Protokół Odbioru NAPRAW

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.