„Żarliwy antykomunista” – spotkanie wokół książki pod redakcją dr. Andrzeja Grajewskiego

Okładka książki

Okładka książki

Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Centrum Mieroszewskiego zapraszają na dyskusję wokół książki Jan Paweł II „żarliwy antykomunista”. Pontyfikat Jana Pawła II w dokumentach KGB Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1978–1991).

16.05.2023, godz. 17.00
Refektarz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37, Wrocław
Wstęp wolny!

Jakie znaczenie mają dokumenty wytworzone przez ukraińskie KGB dla oceny działań Jana Pawła II na kierunku wschodnim? Jak ten pontyfikat zmienił sytuację chrześcijan żyjących w sowieckiej Ukrainie? Jakie było znaczenie kwestii greckokatolickiej w wielkim ewangelizacyjnym planie Jana Pawła II, który i dzisiaj nie stracił na aktualności?

Do odpowiedzi na te pytania zaprosiliśmy redaktora książki, dra Andrzeja Grajewskiego, prof. Igora Hałagidę i prof. Wojciecha Kucharskiego. Rozmowę poprowadzi dr Łukasz Kamiński.

Materiały źródłowe prezentowane w książce w zasadniczej części dotyczą Jana Pawła II oraz sytuacji Kościoła katolickiego, zarówno obrządku łacińskiego, jak i greckokatolickiego na Ukrainie. Czterdzieści dokumentów obejmuje okres od pierwszych reakcji KGB Ukrainy na wybór Jana Pawła II aż do ogłoszenia deklaracji niepodległości Ukrainy i zawiera analizę różnych aspektów tego pontyfikatu.

 

UCZESTNICY DYSKUSJI:

  • dr hab. Wojciech Kucharski – historyk i archeolog. Zajmuje się historią średniowiecza i czasów najnowszych, szczególnie religijnością i historią Kościoła, relacjami polsko-watykańskimi po II wojnie światowej. Jest wykładowcą w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, zastępcą dyrektora ds. naukowych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Twórca i w latach 2010-2020 redaktor naczelny „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”. Jest autorem m.in.: Komuniści i Watykan. Polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945–1974, Warszawa 2019; Listy milenijne, Wrocław 2020. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 

  • Andrzej Grajewski – doktor nauk politycznych, historyk, redaktor tygodnika „Gość Niedzielny”.  Był działaczem NSZZ „Solidarność” oraz jej struktur podziemnych oraz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Po 1989 r. był m.in. członkiem kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego oraz Forum Polsko-Ukraińskiego, polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz współprzewodniczącym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.  Jest autorem wielu opracowań dotyczących historii najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. wydawcą dokumentów na temat pontyfikatu Jana Pawła II:  Papież musiał zginąć. Wyjaśnienia Ali Agcy, Katowice 2011 (wraz z Michałem Skwarą), Pontyfikat wielu zagrożeń. Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy „Kapella” 1979–1990, Warszawa 2021 ( wraz z Irena Mikłaszewicz).

 

  • prof. Igor Hałagida – ur. 1971 r. historyk, pracownik Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego i współpracownik Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie (w latach 2001–2017 pracownik gdańskiego oddziału IPN). Specjalizuje się w relacjach polsko-ukraińskich w XX w. oraz dziejach Kościołów wschodnich. Autor ok. 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in. Ukraińcy na Zachodnich i północnych ziemiach Polskich 1947–1957, (Warszawa 2002); Prowokacja „Zenona”. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie „C-1” przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950–1954 (Warszawa 2005); „Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977) (Warszawa 2008); Działania komunistycznych organów bezpieczeństwa przeciwko duchowieństwu greckokatolickiemu w Polsce (1944–1956). Dokumenty (Warszawa 2012; Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944–1970 (Warszawa 2013); „І вас переслідувати будуть…”. Штрихи до історії репресій проти Української Греко-Католицької Церкви в Польщі у 1944–1957 рр. (Львів 2017); Українські жертви Холмщини та південного Підляшшя у 1939–1944 рр. (Люблинський Дистрикт Генеральної Губернії) (Львів 2021) – wspólnie z Myrosławem Iwanykiem.

 

  • dr Łukasz Kamiński – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Historyk specjalizujący się w historii komunizmu i oporu antykomunistycznego. Adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2000-2016 w Instytucie Pamięci Narodowej, 2011-2016 jako jego prezes. Od 2017 do 2021 roku prezes Platform of European Memory and Conscience. Współredaktor (z Grzegorzem Waligórą) historii Solidarności (w 6 tomach, 2010).
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.