Zdigitalizowane Archiwum Naukowego Towarzystwa im. T. Szewczenki

W sierpniu 2019 roku zakończył się pierwszy etap realizacji projektu wspófinansowanego z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu było zdigitalizowanie i upowszechnienie wersji cyfrowej niemal nieznanej kolekcji archiwaliów należących w przeszłości ukraińskiego Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki, przechowywanych obecnie w magazynie Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Na mocy porozumienia o współpracy bibliotek polskich i ukraińskich w sprawie ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej, kopię cyfrową materiałów archiwum Towarzystwa przekazano Bibliotece im. Stefanyka we Lwowie. Uroczystość odbyła się 3 października 2019 r. w Czytelni Głównej Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka.

Zdigitalizowane materiały Archiwum Naukowego Towarzystwa im. T.Szewczenki

 


Ten wpis został opublikowany w kategorii Zbiory. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.