Zakończenie konserwacji rękopisów z ossolińskich zbiorów

Pieczęć uwierzytelniająca

Pieczęć uwierzytelniająca

W grudniu 2015 roku zakończone zostały prace konserwatorskie dokumentów, rękopisów literackich i historycznych realizowane w ramach dwóch zdań dofinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dwuletni projekt „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum” zaowocował konserwacją zespołu rękopisów o ogromnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. Są to w głównej mierze dokumenty pergaminowe i papierowe uwierzytelnione pieczęciami oraz pojedyncze obiekty w formie kodeksów i poszytów. Pośród najcenniejszych obiektów były średniowieczne dokumenty wydawane przez książąt i królów polskich, opatrzone charakterystycznymi pieczęciami lakowymi i woskowymi, m.in. Henryka Brodatego, Bolesława Wstydliwego, Leszka Czarnego, Królowej Jadwigi, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta I Starego, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III, Jana III Sobieskiego, Stanisława Augusta.

Najstarszym obiektem poddanym konserwacji był XII kodeks na pergaminie, w tzw. oprawie klasztornej, zawierający sześcioksiąg o stworzeniu świata autorstwa św. Ambrożego.

W ramach zadania zakonserwowano także Wieczory badeńskie… Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Listy i rozkazy dzienne naczelnika Tadeusza Kościuszki do generała Mokronowskiego, dowódcy powstania na Litwie w 1794 r. oraz Album z autografami wybitnych osób z lat 1664–1861.

Prace konserwatorskie przeprowadzone przez konsorcjum Gorek Restauro sp. z o.o.; Hanna Machaj Konserwacja Papieru i Dzieł Sztuki ocenione zostały bardzo wysoko. Uwzględniały one wszelkie sugestie komisji konserwatorskiej, w skład której wchodzili wybitni rzeczoznawcy: prof. Elżbieta Jabłońska, mgr Maria Woźniak, mgr Mirosława Wojtczak, a po jej śmierci mgr Barbara Wojdyła.

Realizację zadania podsumowała sesja naukowa zorganizowana w Refektarzu Ossolineum w dniu 11 grudnia. Była ona poświęcona „Konserwacji i badaniom dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami”. Sześciu referatów dotyczących realizacji projektu, problemów związanych z konserwacją pieczęci, tekstyliów występujących przy dokumentach, szczegółowych badań przeprowadzonych na dwóch z nich wysłuchało ponad stu uczestników z całej Polski.

Sesji towarzyszyła wystawa planszowa prezentująca przebieg prac konserwatorskich oraz najciekawsze obiekty umieszczone w gablotach wystawienniczych. Wystawa w Refektarzu Ossolineum jest dostępna dla zwiedzających za pośrednictwem Działu Edukacji ZNiO do początku marca 2016 r.

Zakończona została także konserwacja ośmiu innych rękopisów w ramach realizacji I etapu zadania „Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów”.

Oba projekty zostały dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 400 000,00 zł.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.