Czasopisma w księgozbiorach podręcznych działów ZNiO
dostępne w budynku przy ulicy Szewskiej 37

Czasopisma w księgozbiorach podręcznych działów ZNiO
SygnaturaTytułDziałRoczniki
295.330 AltschlesienG.Numizmat. 1926-1941
298.787 Annuaire Diplomatique et Consulaire..Dz. Rękopisów 1920
187.534 ArcheionDz.Rękopisów 1927-
292.735 Archiwa, Biblioteki i Muzea KościelneDz.Rękopisów 1959-
986.611 Art and BusinessG.Grafiki 1991
511.570
981.920
Artium QuaestionesG.Grafiki 1979, 1983, 1986,
1990-2003
981.125 Białostocki NumizmatykG.Numizmat. 1984-1987
291.829 Bibliografia Czasopism i Wydawnictw ZbiorowychDz. Opracow. 1971-1974, 1981-1982
980.995 Bibliografia Historii PolskiejDz.Rękopisów1938-
986.996 Bibliografia Historii PolskiejDz.Rękopisów 1925-1934
988.999 Bibliografia Historii PolskiejDz.Informacji 1944-
297.324 Bibliografia PolskaDz.Opracow. 1914-1919
340.885 Bibliografia ŚląskaDz.Informacji 1963-1978
981.289 Bibliografia ŚląskaDz.Informacji 1979-
981.307 BibliotekoznawstwoDz.St.Druków 1991, 1993-
983.069 Biul. Pol. Tow. Badań nad Wiekiem OsiemnastymDz.St.Druków 1997-
292.370 Biul. Pol. Tow. Przyj. Książki w ParyżuG.Grafiki 1946-1950
298.676 Biuletyn Archiwum PANDz.Rękopisów 1959-
295.091 Biuletyn Historii SztukiG.Grafiki 1932-
290.176 Biuletyn NumizmatycznyG.Numizmat. 1965-
980.997 Biuletyn Pol.Tow. HeraldycznegoG.Numizmat.1989-1998
292.034 Blok-Notes Muzeum Literatury G.Rękopisów 1959-1988
980.519 Bydgoskie Wiad. Numizmatyczne G.Numizmat. 1983-1985, 1987, 1988-1990
295.165 Czasopismo Geograficzne G.Kartografii 1964
981.472 Czasopismo ZNiO Dz.Informacji 1992-
981.476 Czasopismo ZNiO Dz.Mikrofilm. 1992-
981.473 Czasopismo ZNiO Dz.Rękopisów 1992-
981.474 Czasopismo ZNiO Dz.St.Druków 1992-
986.188 EL G.Grafiki 1990-1997
987.764 Ex Bibliotheca G.Grafiki 1999-
981.197 Falerystyka G.Numizm. 1986
987.362 Filokartysta G.Grafiki 1995-
296.821 Fotografia G.Grafiki 1953-1974
985.185 Fotografia G.Grafiki 1977-1989
981.471 GenealogiaDz.St.Druków 1991-2002
T.1-14 (brak t.10)
211.000 Grafika G.Grafiki 1930-1934, 1938
169.131 Grafika Polska G.Grafiki 1921-1928
292.362 Gutenberg Jahrbuch Dz.St.Druków 1927-1999
293.105 Imago Mundi G.Kartografii 1964-1978, 1992-2002
981.671Informator Nauki Polskiej Dz.Rękopisów 1961-
981.090 Informator o nabytkach Dz.Rękopisów 1978-1988
981.091 Informator o nabytkach Dz.Rękopisów 1978-1988
298.056 Jahrbuch fuer Numismatik und Geldgeschichte G.Numizmat. 1952-1972, 1975-1997, 2002
981.791 Katalog mikrofilmów BN Dz.Rękopisów 1951-
295.509 Kłosy G.Grafiki 1865-1890
298.680 Kronika Uniwersytetu Poznańskiego Dz.Rękopisów 1945-1954/55, 1962/63-1964/65, 1987/88-1989/90
295.175 Kwartalnik Historyczny Dz.Rękopisów 1888, 1890, 1891, 1894-1951, 1953-
298.265 Kwartalnik Opolski G.Kartografii 1957-1958, 1971-1972
218.715 La France et la Pologne G.Grafiki 1938-1939
297.973 Literatura Piękna Dz.Informacji 1954-1980
981.876 Lubelskie Wiad. Numizmatyczne G.Numizmat. 1992-1994
987.560 Meister der Farbe G.Grafiki 1905
987.557 Mercator's World G.Kartografii 1996-2002
296.748 Miesięcznik Graficzny G.Grafiki 1938, z.1-6
298.289 Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt Dz.Rękopisów R.34-35
980.874 Muzealnictwo Wojskowe G.Numizmat. 1992
164.454 Nauka Polska Dz.Rękopisów 1-33
291.836 Nordisk Exlibris Tidssknift G.Grafiki 1973, 1985
982.306 Notae Numismaticae G.Numizmat. 1996-
298.554 Numismaticke Listy G.Numizmat. 1945-1994, 2001-2002
290.937 Numismatische Zeitschrift G.Numizmat. 1869-1870, 1989-
295.525 Pan G.Grafiki 1895-1900
290.331 Polonica Zagraniczne Dz.Opracow. 1956-
982.619 Polska Dz.Rękopisów 1995-
987.059 Polska Bibliografia Literacka Dz.Informacji 1984-1987
986.610 Polska Bibliografia Literacka Dz.Rękopisów 1944-
298.017 Polski Przegląd Kartograficzny G.Kartografii 1923-1934
290.615 Polski Przegląd Kartograficzny G.Kartografii 1996-2003
295.162 Przegląd Zachodni G.Kartografii 1947, 1948, 1953
154.900 Przewodnik Bibliograficzny Dz.Opracowania 1920-1933
(brak 1922, 1923, 1930)
296.814 Przewodnik Bibliograficzny Dz.Opracowania 1944-
297.314 Przewodnik Bibliograficzny Dz.Opracowania 1878-1913
980.631 Revue Belge de Numism. et de Sigillograph. G.Numizmat. 1985-1991
981.480 Rocznik Antykwaryczny G.Grafiki 1992-
980.892 Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie Dz.Rękopisów 1989-
290.304 Rocznik BN Dz.Informacji 1965-
297.548 Rocznik Diecezji Łomżyńskiej Dz.Rękopisów 1953, 1959
290.314 Rocznik Diecezji Płockiej Dz.Rękopisów 1966
298.290 Rocznik Diecezji Sandomierskiej Dz.Rękopisów 1930, 1948, 1949, 1950/51, 1952/53, 1954/56, 1958, 1960, 1972, 1976
290.234 Rocznik Diecezji Tarnowskiej Dz.Rękopisów 19436, 1937, 1940-1943, 1948, 1950, 1959, 1963, 1967, 1972
298.301 Rocznik Diecezji Tarnowskiej Dz.Rękopisów 1931, 1932, 1936, 1937, 1939, 1949
292.502 Rocznik Historii Sztuki G.Grafiki 1956-
290.353 Rocznik Kościelny Śląska Opolskiego Dz.Rękopisów 1959, 1963, 1968, 1974, 1981, 1986
290.354 Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach G.Numizmat. 1992
319.867 Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie G.Grafiki 1938, 1957-
290.376 Rocznik Oficerski Dz.Rękopisów 1923, 1924, 1928, 1932
198.787 Rocznik Polityczny i Gospodarczy Dz.Rękopisów 1932, 1934-1938, 1948, 1958, 1959, 1961, 1963
298.270 Rocznik Polonii Dz.Rękopisów 1948-1959
296.970 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu Dz.Rękopisów 1932, 1934, 1936, 1938
296.216 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Dz.Rękopisów t. 1-11, nowa seria 1(12)-3(14)
290.340 Rocznik Służby Zagranicznej RP Dz.Rękopisów 1935, 1936, 1938
297.183 Rocznik Wojskowy Królestwa Polskiego Dz.Rękopisów 1817
297.548 Rocznik Wojskowy Królestwa Polskiego Dz.Rękopisów 1830
292.393 Roczniki Biblioteczne Dz.Informacji 1957-
292.329 Roczniki Biblioteczne Dz.St.Druków 1957-1991
292.591 Roczniki Sztuki Śląskiej G.Grafiki 1959-
297.001, 435.645 (tylko r.1981) Silva Rerum G.Grafiki 1925, 1927, 1928, 1930-1939, 1981
295.335 Sprawozdania Tow. Naukowego we Lwowie Dz.Rękopisów 1921-1939
986.954 Studia Źródłoznawcze Dz.Rękopisów 1957-
292.546 Sztuka G.Grafiki 1911-1912
194.719 Sztuki Piękne G.Grafiki 1924-1934
296.008 Świat Fotografii G.Grafiki 1946-1952
292.470 Świat Pocztówek G.Grafiki 1995-1996
295.738 Tygodnik Ilustrowany G.Grafiki 1859-1939
295.096 Urzędowy Wykaz Druków Dz.Opracowania 1928-1939
298.541 Wiadomości Numizmatyczne G.Numizmat. 1957-
91.183 Wiad. Numizmatyczno-Archeolog. G.Numizmat. 1889-1939
171.362 Wiadomości Służby Geograficznej G.Kartografii 1927-1939
981.918 Wiek Oświecenia Dz.St.Druków nr 1-4, 6-18
982.063 Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne G.Numizmat. 1973-1974, 1988-1993, 1995, 1999
509.564, 501.155, 981.492 Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi Dz.St.Druków 1975-1977, 1981, 1985, 1986, 1988, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2002
295.300 Zapiski Numizmatyczne G.Numizmat. 1925, 1926, 1928
296.651 Zapiski Numizmatyczne G.Numizmat. 1949
981.832 Zapiski Numizmatyczne G.Numizmat. 1884-1889
292.038 Ze Skarbca Kultury Dz.St.Druków 1951-1990
VIII-Oss Ze Skarbca Kultury Dz.Informacji 1951-1990
298.036 Zeitschrift fue Kunstgeschichte G.Grafiki 1955-


=> Strona główna <=