ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

Nazwa szkoły (instytucji):

Adres, telefon:

Klasa (grupa wiekowa), liczba osób:

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), e-mail, telefon kontaktowy:

Temat zajęć:

Termin i godzina zajęć (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym):