Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG
pn. "Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu"


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism